Najwyższa Izba Kontroli została audytorem OECD

18
lipiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

To jedna z najbardziej prestiżowych kontroli w instytucjach gospodarczych na świecie. Przez 4 lata (z możliwością przedłużenia o kolejne dwa) Najwyższa Izba Kontroli będzie badała finanse oraz wykonanie zadań przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w Paryżu.

W konkursie ogłoszonym przez OECD na audyt, NIK pokonał m.in urzędy kontrolne Kanady i Wielkiej Brytanii. Nie bez znaczenia były znakomite opinie, które wystawiły polskim kontrolerom, Rada Europy i Europejska Organizacja Badań Jądrowych CERN. Instytucje te były wcześniej kontrolowane przez Najwyższą Izbę Kontroli. Wybierając NIK, OECD wskazała na wysoką jakość złożonej oferty, doświadczenie, wiarygodność oraz profesjonalizm.

„Kontrola rozpocznie się w listopadzie. Obejmie wszystkie aspekty działalności OECD związane z finansami organizacji. Jej głównym celem jest sprawdzenie wiarygodności sprawozdań finansowych oraz skuteczności, wydajności i oszczędności przy korzystaniu z funduszy, które pochodzą ze składek krajów członkowskich” – poinformowała Izba.

– Audyt który będziemy przeprowadzać na rzecz OECD to ogromny zaszczyt ale i wielka odpowiedzialność. (…) To także potwierdzenie bardzo silnej międzynarodowej pozycji polskiej NIK, jako wiodącego organu kontroli na świecie – powiedział Krzysztof Kwiatkowski.

Organizacja rok rocznie przygotowuje raporty dotyczące krajów członkowskich i światowej gospodarki. Polscy audytorzy będą mogli sprawdzić czy pieniądze wydane na sporządzenie wybranych raportów przyniosły wymierne efekty. – OECD jest znana na całym świecie jako instytucja która zabiega o rozwój gospodarczy oraz ochronę wolności osobistej i poprawę jakości życia. Z kolei jej raporty stanowią cenne źródło informacji o procesie kształtowania realizacji polityki społeczno – gospodarczej – mówi szef NIK.

W październiku, przed rozpoczęciem właściwej kontroli, będzie miało miejsce uroczyste przejęcie obowiązków od Trybunału Obrachunkowego Francji, który dotychczas prowadził  audyt. W listopadzie polscy kontrolerzy, podczas swojej pierwszej wizyty w OECD, skupią się na wszechstronnej i szczegółowej ocenie ryzyka oraz jakości kontroli wewnętrznej Organizacji. Ta ocena posłuży do opracowania głównego planu zgodnie z zasadą, iż obszary wzbudzające największe wątpliwości należy poddać najbardziej intensywnym procedurom kontrolnym.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, z siedzibą w Paryżu, działa od 1961 r. i skupia 36 państw. Polska jest jej członkiem od 22 lat.