Narada ambasadorów RP w państwach Azji i Pacyfiku

11
Kwiecień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Celem narady było określenie perspektyw i wyzwań we współpracy Polski z regionem Azji i Pacyfiku w wymiarze gospodarczym, politycznym i kulturalnym. Wśród dyskutowanych tematów znalazły się m.in. rządowe plany gospodarczego zaangażowania w regionie, z uwzględnieniem rynków uznanych za strategiczne, nowy model wspierania polskich przedsiębiorców przy wchodzeniu na rynki zagraniczne oraz zadania dyplomacji ekonomicznej – poinformowało MSZ.

– Bezprecedensowy wzrost znaczenia geopolitycznego regionu Azji i Pacyfiku w ostatnich latach to szanse, ale również wyzwania dla polskiej polityki zagranicznej. Wymaga nowego podejścia i nowych instrumentów – umiejętnego stosowania zasady wzajemności, asertywności, a czasem przeskalowania płaszczyzn współpracy na kontakty z regionami, np. w przypadku regionalnych mocarstw, takich jak ChRL czy Indie – mówił wiceminister Marek Magierowski otwierając dwudniową naradę ambasadorów z państw Azji i Pacyfiku.

„Narada była także okazją do przedyskutowania promocji Polski w regionie Azji i Pacyfiku oraz wiedzy o jej dorobku historycznym, naukowym i kulturalnym przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi dyplomacji publicznej i kulturalnej, w tym sposobów skutecznej współpracy z miejscowymi mediami dla zmaksymalizowania komunikacji polskich priorytetów. Ważnym zadaniem polskiej administracji i  placówek zagranicznych powinno być kreowanie wizerunku Polski jako destynacji turystycznej. Coraz istotniejszego znaczenia nabiera stale poszerzana siatka bezpośrednich połączeń lotniczych Warszawy z metropoliami w regionie Azji i Pacyfiku. Jest to obiecujący i dynamiczny z punktu widzenia turystyki przyjazdowej rynek, o czym świadczy dynamicznie rosnąca w ostatnich latach liczba przyjazdów turystycznych z Chin, Japonii i Republiki Korei” – napisano w komunikacie resortu.

„W trakcie narady sformułowano kierunki zaangażowania Polski w regionie Azji i Pacyfiku na 2019 r., w tym również naszej aktywności na forum wielostronnym, takim jak ASEM czy UE-ASEAN. Istotne miejsce w dyskusji zajęły także zadania placówek azjatyckich wynikające z pełnienia przez Polskę funkcję niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ” – poinformowało ministerstwo.

 W naradzie ambasadorów udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Obrony Narodowej, Polskiej Grupy Zbrojeniowej i Polskich Linii Lotniczych LOT. Narada z udziałem m.in. ambasadorów z regionu Azji i Pacyfiku, odbyła się w Bangkoku. Pomogła ona w wymianie informacji oraz praktycznej koordynacji celów, działań i założeń polityki zagranicznej realizowanej przez instytucje państwowe oraz placówki zagraniczne.