Nieformalne spotkanie unijnych ministrów środowiska

31
Październik
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Wiceszef resortu środowiska Sławomir Mazurek uczestniczył w austriackim Grazu w nieformalnym posiedzeniu ministrów UE ds. środowiska. Głównym tematem spotkania była przyszłość europejskiej polityki w obszarze ochrony środowiska. Przedstawiciele państw unijnych skupiali się na ukierunkowaniu nowego ósmego programu działań w zakresie środowiska (8EAP).

 – Polska popiera potrzebę opracowania ósmego unijnego programu działań w zakresie środowiska. Kolejny program powinien skupić się na wciąż aktualnych wyzwaniach i osiągalnych priorytetach, a także mieć zapewnione odpowiednie finansowanie – powiedział Mazurek. – Prowadzenie odpowiedzialnej polityki ekologicznej musi iść w parze z dostępem do wystarczających środków na planowane przedsięwzięcia środowiskowe – dodał.

„Aby przyspieszyć w UE transformację w kierunku niskoemisyjnej gospodarki, wśród priorytetów nowego programu ramowego polska delegacja zaproponowała, aby uwzględnić efektywne wykorzystanie zasobów w obiegu zamkniętym. W szczególności należy działać w kontekście gospodarowania odpadami i żywnością” – poinformowało MŚ.  – Polska ma liczne pozytywne doświadczenia we wdrażaniu idei GOZ, zwłaszcza jeśli chodzi o system zachęt dla samorządów w realizacji konkretnych projektów – mówił Mazurek.

„Przedstawiciele ds. środowiskowych unijnych państw poruszyli również temat związany ze zmianami klimatu również w kontekście zbliżającego się szczytu klimatycznego COP24 organizowanego przez Polskę. Uwzględnienie polityki klimatycznej w nowym ósmym programie będzie niewątpliwie wartością dodaną” – uważa resort środowiska. – Ze względu na szeroki zakres zagadnień i swoistą specyfikę polityka klimatyczna wiąże się praktycznie ze wszystkimi aspektami działalności człowieka. Tym bardziej walka ze zmianami klimatu wpływa na politykę ochrony środowiska – stwierdził wiceminister.