Niemcy zawieszają przepisy dotyczące płacy minimalnej dla przewoźników

30
Styczeń
2015

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Niemiecka minister pracy Andrea Nahles poinformowała, że na razie nie będą egzekwowane przepisy nakazujące wypłacanie polskim kierowcom ciężarówek przejeżdżającym przez Niemcy, minimum 8,50 euro za godzinę pracy. Dodała jednak, że płaca minimalna w wysokości 8,50 euro za godzinę będzie nadal obowiązywała kierowców ciężarówek, które są załadowywane i rozładowywane na terenie Niemiec.

Minister pracy Niemiec Andrea Nahles spotkała się z polskim ministrem pracy Władysławem Kosiniakiem – Kamyszem w sprawie płacy minimalnej. Szefowa niemieckiego resortu pracy jest zadowolona, że Komisja Europejska rozpoczęła postępowanie w celu wyjaśnienia spornych kwestii. Nahles ma nadzieję, że postępowanie zakończy się do lata i jest przekonana o tym, że niemieckie przepisy nie naruszają prawa UE.

– To krok w dobrym kierunku. Z zadowoleniem przyjmujemy informację, że przepisy dotyczące minimalnego wynagrodzenia i obowiązków administracyjnych oraz interpretacji z tym związanych dotyczące tranzytu przez Republikę Federalną Niemiec zostają zawieszone. (…) Polska, ale też inne kraje Wspólnoty Europejskiej zgłaszały ten problem od kilku tygodni do Komisji Europejskiej, do rządu federalnego, jak również dyskutowały o tym na szczeblu unijnym – stwierdził Kosiniak-Kamysz. Minister argumentował, że te rozwiązania stwarzają liczne problemy administracyjne. – Wyobraźmy sobie sytuację, że jedzie TIR z Węgier przez Słowację, Polskę, Niemcy, Francję, Hiszpanię do Portugalii i każdy kraj wprowadza swoje indywidualne regulacje. Dochodzimy do tego, że idea wspólnej Europy , konkurencyjnej dla całego świata, gdzieś się gubi – stwierdził szef polskiego resortu pracy.