„Niepodległość to wartość, której trzeba pilnować”. Marszałek Sejmu na otwarciu wystawy w Sejmie

08
Luty
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Ekspozycja „W drodze do niepodległości” została uroczyście otwarta w czasie drugiego dnia 58. posiedzenia Sejmu. Wystawa prezentuje drogę Polaków do odzyskania niepodległości w 1918 roku i proces kształtowania się polskiej państwowości.

 – Warto pamiętać i ciągle przypominać nasze polskie drogi do niepodległości i umacniać świadomość, że niepodległość jest wartością, jedną z najważniejszych o którą trzeba walczyć i stale jej pilnować – powiedział Marszałek Sejmu, otwierając wystawę.

Marek Kuchciński zaznaczył również, że okrągła rocznica odrodzenia państwa polskiego jest najważniejszym wydarzeniem, wokół którego gromadzi się polska zbiorowa pamięć. Oprócz Marszałka Sejmu w uroczystości wzięli udział m.in. minister środowiska Henryk Kowalczyk oraz sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Piotr Naimski.

Inicjatorem wystawy były spółki Bank Pocztowy S.A. oraz PERN S.A., które działając we współpracy z Narodowym Archiwum Cyfrowym i Archiwum Akt Nowych podjęły wspólną inicjatywę realizacji projektu edukacyjnego „Dla Niepodległej”. Projekt ma na celu uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wystawę można obejrzeć w Sejmie do 9 lutego.