NIK krytycznie o realizacji przez ministerstwo zdrowia programu zwalczania nowotworów

08
sierpień
2014

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Izba skontrolowała skuteczność realizacji przez ministra zdrowia Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Wnioski wynikające z raportu nie są dla resortu pozytywne.

Najważniejszym zadaniem kontroli NIK była ocena realizacji Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych w latach 2009–2013. Izba sprawdziła realizację wybranych programów, m.in. dotyczących profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi i szyjki macicy, radioterapii onkologicznej, tomografii pozytonowej (PET) oraz systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach. Kontrolerzy NIK sprawdzili 26 jednostek, m in.: Ministerstwo Zdrowia, siedem oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia oraz 18 podmiotów leczniczych, wśród nich 11 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. „Ministerstwo Zdrowia finansuje program wspierający zwalczanie nowotworów, ale słabo nadzoruje jego realizację. Pomimo wydatkowania prawie dwóch miliardów złotych pacjenci objęci programem wciąż zbyt długo czekają na rozpoczęcie radioterapii, zbyt mało kobiet zgłasza się na mammografię i na cytologię, a wskaźniki wykrywania i leczenia nowotworów wciąż znacznie odbiegają od średnich europejskich” – czytamy w raporcie NIK. Izba wskazuje, że ministerstwo zdrowia nie posiada zbiorczej, całościowej informacji o działaniach podejmowanych przez różne podmioty zajmujące się profilaktyką i leczeniem nowotworów. Ponadto nie zadbało aby powstał system wymiany informacji oraz współpracy między nimi.