Niższy ZUS dla małych firm i obniżenie akcyzy na gaz LNG. Ustawy uchwalone przez Sejm z podpisem prezydenta

14
Sierpień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Andrzej Duda podpisał w ostatnich dniach ustawę o obniżeniu składek na ubezpieczenia społeczne dla małych przedsiębiorców oraz nowelizacje ustaw o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, o podatku akcyzowym, a także Prawa celnego i Prawa ochrony środowiska.

Bardzo istotna dla wielu małych firm jest ustawa nowelizująca przepisy w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne. Jej celem jest dostosowanie wysokości obciążeń ponoszonych przez przedsiębiorców z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne do ich możliwości finansowych. Dzięki nowym przepisom realną ulgę odczuje nawet 200 tys. przedsiębiorców. Jednoosobowe firmy, których przychody nie przekraczają 2,5-krotności płacy minimalnej, zapłacą niższe, proporcjonalne do przychodu składki.

Zmiany w Prawie ochrony środowiska przewidują utworzenie spółki Polskie Domy Drewniane (PDD), która będzie wspierać budownictwo mieszkaniowe w Polsce przy wykorzystaniu technologii energooszczędnego budownictwa drewnianego. PDD będzie działać w ramach programu Mieszkanie Plus.

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne wprowadza zerową stawkę akcyzy na gaz ziemny CNG i LNG. Rozwiązanie to ma wpisywać się w program walki ze smogiem. Trzy powyższe ustawy zostały uchwalone podczas 67. posiedzenia Sejmu.

Nowelizacja ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej to kolejny dokument, którego przyjęcie wpłynie na jakość środowiska naturalnego – przede wszystkim pomoże w walce z zanieczyszczającym powietrze smogiem. Izba zdecydowała o przyjęciu tej ustawy w trakcie 66. posiedzenia Sejmu.