Notowania Sejmu w czerwcu: więcej zwolenników, mniej ocen krytycznych

21
Czerwiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

W czerwcu wzrosła liczba Polaków dobrze oceniających pracę posłów, wynika z badania CBOS. Działalność Sejmu pozytywnie ocenia 28 proc. ankietowanych, to więcej o 2 pkt proc. niż w maju. Jednocześnie liczba ocen negatywnych zmniejszyła się o 4 pkt proc. i wynosi 55 proc.

Badanie przeprowadzono w dniach 7-14 czerwca. Posłowie od czasu poprzedniego sondażu m.in. znowelizowali ustawę o biokomponentach i biopaliwach, uchwalili też przepisy ograniczające wywóz leków za granicę oraz umożliwiające płynną sukcesję firm jednoosobowych w przypadku śmierci właściciela. Sejm był też gospodarzem ważnego wydarzenia międzynarodowego: wiosennej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. Przez cały miesiąc obradowały komisje sejmowe i zespoły parlamentarne.