Notowania Sejmu w górę

28
Wrzesień
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

O 6 pkt procentowych wzrosła liczba osób dobrze oceniających prace Sejmu, liczba ocen negatywnych zmniejszyła się o 7 pkt w porównaniu z sierpniem. We wrześniowym sondażu CBOS pozytywnie o działaniach Izby wypowiada się 30 proc. badanych, przeciwnego zdania jest 57 proc.

Oceny Sejmu w 23. miesiącu VIII kadencji są zdecydowanie lepsze niż w analogicznych miesiącach poprzednich kadencji – liczba ocen pozytywnych jest wyższa nawet 2-3 krotnie. Także praca posłów w kolejnych miesiącach obecnej kadencji jest każdorazowo oceniana przez badanych wyżej niż w odpowiadających im miesiącach poprzedniej, VII kadencji.

Rosną także oceny działalności Prezydenta i Senatu. Badanie przeprowadzono w dniach 7–14 września.