Nowe forum współpracy w Europie środkowej

19
Wrzesień
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

„Nowa Europa Środkowa” to inicjatywa regionalna, powołana przy współpracy liderów partii i inicjatyw politycznych ze Słowacji, Węgier, Austrii i Polski. Nasz kraj reprezentuje w tym gremium lider Nowoczesnej Ryszard Petru. Politycy chcą pracować nad wspólną wizją Europy Środkowej w UE.

Szef Nowoczesnej spotkał się w poniedziałek w Bratysławie z przedstawicielami partii i inicjatyw politycznych: Słowacji, Węgier i Austrii. Politycy podpisali deklarację, powołującą do życia inicjatywę regionalną „Nowa Europa Środkowa”, która ma promować inną wizję tego regionu. Pod dokumentem, obok Petru, podpisali się: Tamas Fekete-Gyor (Momentum, Węgry), Matthias Stroltz (NEOS, Austria) i Ivan Stefunko (Progresywna Słowacja, Słowacja).

 W deklaracji napisano, że „Nowa Europa Środkowa” ma stanowić platformę dialogu i podejmowania wspólnych inicjatyw dla organizacji ją powołujących oraz obywateli. „Poprzez +Nową Europę Środkową+ będziemy prowadzić regularne konsultacje, prezentować stanowiska w sprawie działań naszych rządów i innych partnerów w Europie, pracować nad wspólną i spójną wizją Europy Środkowej w Unii Europejskiej” – podkreślili sygnatariusze. Ponadto inicjatywa ma stać się łącznikiem pomiędzy obywatelami i grupami pragnącymi zmian. „Będąc otwartą na inne polityczne i społeczne organizacje o podobnych celach, +Nowa Europa Środkowa+ będzie uosabiać i wzmacniać prawdziwego ducha Europy Środkowej: nowoczesnego, europejskiego, zaangażowanego” – napisano w deklaracji.

Politycy z Polski, Słowacji, Węgier i Austrii uważają, że Europa Środkowa potrzebuje wizji samej siebie w Europie. Obecnie, według nich, ten region tkwi w izolacji i stagnacji. „Wiele państw kontynentu chce wykorzystać okoliczności i zreformować europejski projekt. Ale nasz region zamyka się w sobie, niepewny swojej roli i pozycji w Europie. (…) Niektóre z naszych rządów depczą europejskie wartości, podważając zasadę europejskiej solidarności i jedności. Inne są wobec Europy krótkowzroczne i chcą jedynie, jak najwięcej z niej wziąć. Współpraca regionalna jest rozproszona i niezdolna do konstruktywnego wpływania na przyszłość Europy. W szczególności Grupa Wyszehradzka wymaga rekonstrukcji i nowych wyzwań” – stwierdzili sygnatariusze deklaracji. „Nasza wizja, to Europa Środkowa w samym centrum UE, ze wszystkimi krajami w strefie euro”- napisali politycy. Według nich, najważniejsze wyzwania – przed którymi stoją państwa regionu – mają charakter ogólnoeuropejski, a nie narodowy czy regionalny. „Jedynie razem jesteśmy w stanie stawić czoła długoterminowym wyzwaniom, związanym ze zmianami klimatu, migracją czy rozwojem technologii. Nasze gospodarki będą kwitnąć, jedynie, kiedy utrzymamy dobrą koniunkturę we wszystkich krajach” – podkreślili sygnatariusze deklaracji.