Nowe projekty ustaw w Sejmie

20
Sierpień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Wśród propozycji legislacyjnych, jakie w ostatnim czasie trafiły na Wiejską jest propozycja prezydenta dot. nadania statusu weterana większej liczbie uczestników zagranicznych misji i kontyngentów. Z kolei projekty Rady Ministrów zakładają lepszą ochronę rolników przed nieuczciwymi praktykami handlowymi i ułatwiają działalność hodowcom z obszarów objętych ASF. Rząd chce też, aby podwyżki w ochronie zdrowia objęły pracowników wykonujących zawody niemedyczne.

Dzięki rozwiązaniom zawartym w prezydenckim projekcie nowelizacji ustawy o weteranach działań poza granicami państwa, status weterana będzie mogło uzyskać więcej osób służących w misjach i kontyngentach poza granicami kraju. Obecnie weteranami nie mogą zostać osoby, które brały udział w misjach trwających krócej niż 60 dni, nawet jeśli uczestniczyły w nich kilkukrotnie. Po zmianie przepisów status weterana będzie przysługiwał także osobom uczestniczącym w misjach krótszych niż 60 dni, jeśli w sumie ich udział w działaniach poza granicami Polski trwał co najmniej 90 dni.

Ograniczenie nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw żywności jest celem rządowego projektu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Rolnicy będą mogli zgłaszać zawiadomienia o stosowaniu nieuczciwych praktyk handlowych do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) niezależnie od wysokości obrotów. Zapewniona zostanie także anonimowość takiego zgłoszenia.

Rada Ministrów w projekcie nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem w Polsce afrykańskiego pomoru świń (ASF) proponuje ułatwienia w sprzedaży wolnych od wirusa świń przez rolników z obszarów objętych ograniczeniami. Łatwiejsze ma być także zagospodarowanie mięsa zdrowych świń z obszarów, na których występują największe problemy ze zbytem.

Gwarancjami minimalnych płac w ochronie zdrowia objęci zostaną tzw. pracownicy niemedyczni, np. dyspozytorzy medyczni, opiekuni medyczni, sanitariusze szpitalni, sekretarki medyczne. Zostaną dzięki temu zrównani z pracownikami medycznymi, którym już wcześniej zagwarantowano stopniowe podwyżki płac. Rządowy projekt przewiduje, że najniższe wynagrodzenie zasadnicze dla tej grupy zawodowej nie będzie mogło być mniejsze niż 2 664 zł brutto od końca 2021 r.