O polityce antysmogowej w Sejmie – zapowiedź konferencji

30
Listopad
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

W piątek 1 grudnia o godz. 10.00 w Sali Kolumnowej w Sejmie odbędzie się konferencja na temat polityki antysmogowej. Patronat nad wydarzeniem objął wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka.

Spotkanie będzie poświęcone problematyce smogu i jego wpływu na życie człowieka. Uczestnicy konferencji będą zastanawiać się m.in. nad przyczynami powstawania smogu i sposobami radzenia sobie z tym problemem. W debacie udział wezmą parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele świata nauki, eksperci.

Organizatorem spotkania jest Instytut Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego Polskiej Akademii Nauk, Fundacja Po Staremu, INSPRO Instytut Spraw Obywatelskich.

Program konferencji:

godz. 10.00 Otwarcie konferencji: Stanisław Tyszka – Wicemarszałek Sejmu RP, Rafał Górski – prezes Instytutu Spraw Obywatelskich

Panel „Wpływ smogu na życie człowieka”

godz. 10.20 prof. Krzysztof Błażejczyk – Instytut Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego Polskiej Akademii Nauk, „Przyczyny powstawania smogu w mieście i jego wpływ na człowieka”

godz. 10.40 dr Bożena Degórska – Instytut Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego Polskiej Akademii Nauk, „Smog a zagospodarowania przestrzenne”

godz. 11.00 prof. Marek Degórski – Instytut Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego Polskiej Akademii Nauk, „Walka ze smogiem w mieście”

godz. 11.20 Krzysztof Chaciński – Burmistrz Radzymina, „Polityka antysmogowa na przykładzie Radzymina”

godz. 11.40 Jan Mackiewicz – Prezes Stowarzyszenia Razem dla Białołęki, „Oczekiwania strony społecznej w zakresie walki ze smogiem”

godz. 12.00 Dyskusja. Moderator: Marcin Roszkowski – Prezes Instytutu Jagiellońskiego

Panel „Jak rozwiązać problem smogu samochodowego”

godz. 13.00 Prezentacja raportu „Odzyskajmy centra miast”

godz. 13.15 Wystąpienie eksperckie prof. Jacek Wesołowski – ekspert w zakresie miejskiej polityki transportowej, Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej

godz. 13.30  Panel dyskusyjny „Jak rozwiązać problem smogu transportowego?”
Piotr Apel – poseł Kukiz’15
Stanisław Biega – ekspert z zakresu transportu publicznego, Centrum Zrównoważonego Transportu
Paweł Sałek – wiceminister, Pełnomocnik Rządu ds. polityki klimatycznej, Ministerstwo Środowiska
Łukasz Warzecha – publicysta, Tygodnik „Do Rzeczy”
prof. Jacek Wesołowski – ekspert w zakresie miejskiej polityki transportowej, Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej
Moderator: Rafał Górski – prezes Instytutu Spraw Obywatelskich

godz. 15.30 Podsumowanie i zakończenie