O zadaniach, przyszłości i reformie Unii na konferencji w Tallinie. „Żaden z problemów Wspólnoty nie może być rozwiązywany przez dzielenie UE. Podzielona Unia to słabsza Europa”

29
Listopad
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments
  1. posiedzenie COSAC, czyli Konferencji Komisji do Spraw Unijnych Parlamentów UE, było  poświęcone w całości najważniejszym bieżącym wyzwaniom Unii Europejskiej. Polskę reprezentowała poseł Izabela Kloc, przewodnicząca Komisji ds. UE, która podkreślała potrzebę jedności Wspólnoty.

– Odnowa Unii nie może być dokonana kosztem państw członkowskich. Instytucje Unii Europejskiej, bez wyraźnej wspólnej zgody wszystkich państw członkowskich, nie mogą zawłaszczać nowych kompetencji oraz sięgać po nowe procedury i instrumenty. W Polsce nie ma zgody ani na dzielenie UE, ani na tworzenie Unii wielu prędkości, ani też na narażanie integralności strefy Schengen i jednolitego rynku. Żaden z tych problemów nie może być rozwiązywany przez dzielenie UE. Podzielona Unia to mniejsza skala, a więc słabsza Europa – argumentowała przewodnicząca Kloc.

Przewodnicząca Kloc podkreśliła, że największe obciążenia w polityce klimatyczno-energetycznej UE przypadają na najuboższe państwa członkowskie. – Wpływa to na bezpieczeństwo energetyczne państw. Ta polityka nie może być realizowana pod dyktando biznesowe wielkich korporacji i lobby gazowego. W obszarze tym należy konsekwentnie stosować zasadę jednomyślności decyzji w kwestiach określonych traktatowo, w szczególności wpływających na miks energetyczny państw członkowskich – zaznaczyła poseł Kloc.

W trzydniowym spotkaniu w stolicy Estonii uczestniczyli także posłowie Piotr Apel i Rafał Trzaskowski – obaj piastujący stanowiska wiceprzewodniczących Komisji ds. UE. W dyskusji nt. budowy efektywnej i zrównoważonej Unii bezpieczeństwa, Piotr Apel podkreślił, że przestępczość kryminalna przestała mieć charakter regionalny. – W związku z otwartymi granicami terroryzm rozlewa się na całą Europę. Pytaniem jest czy planowany jest rozwój Europolu i zacieśnianie w ramach niego ściślejszej współpracy, czy zrezygnujemy z niego na rzecz Interpolu? Drugą kwestią jest wymiana bilateralnych informacji policyjnych – czy te działania są nam potrzebne i warto do nich wracać? – powiedział Piotr Apel. Z kolei Rafał Trzaskowski skupił się na bezpieczeństwie cyfrowym. – Musimy zwiększyć i wzmocnić wymianę informacji w sektorach strategicznych, ale też ustalić dalsze punkty kluczowe, czyli: odstraszanie i wykrywanie cyberprzestępczości. Musimy zacząć od budowania bezpieczeństwa i zaufania . I właśnie COSAC ma tutaj do odegrania rolę – przekonywał.

Spotkanie z 26-28 listopada w Tallinie odbyło się w ramach wymiaru parlamentarnego prezydencji Estonii w Radzie UE. Wśród uczestników byli m.in. Prezydent Republiki Estonii Kersti Kaljulaid oraz główny negocjator Zespołu Zadaniowego ds. przygotowania i przeprowadzenia negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem Michel Barnier.