Obchody 65-lecia służby BHP oraz 25-lecia OSPS BHP w Sejmie – relacja

03
Październik
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

2 października o godzinie 11:00 w Sali Kolumnowej Sejmu odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 65-lecia służby BHP oraz 25-lecie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

 „Obchody stanowią podsumowanie służby BHP, niezwykle ważnego partnera w ochronie zdrowia pracowników. Bezpieczeństwo zatrudnionych jest priorytetem, a nakłady na ochronę zdrowia zwracają się wielokrotnie. Dziękuję wszystkim pracownikom za Wasze zaangażowanie” – napisał w specjalnym liście do uczestników marszałek Sejmu Marek Kuchciński, który objął honorowy patronat nad wydarzeniem.

Dla służby BHP datą utworzenia jest 1 sierpnia 1953 r. OSPS BHP utworzone zostało 7 stycznia 1993 r. i działa nieprzerwanie do chwili obecnej jako dobrowolne, samorządne, trwałe zrzeszenie o celach niezarobkowych, które samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.

Podczas obchodów 65-lecia BHP dyskutowano o nowoczesnych rozwiązaniach dotyczących bezpieczeństwa pracy i narzędziach, jakie mogą wspierać pracodawców i pracowników. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. przedstawiciele Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Rady Ochrony Pracy, Państwowej Inspekcji Pracy, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, Urzędu Dozoru Technicznego oraz Związków Zawodowych.

Podczas uroczystości wręczono odznaczenia państwowe oraz medale okolicznościowe dla osób zasłużonych w służbie BHP i działalności Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.