Obchody 65-lecia służby BHP oraz 25-lecie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby – zapowiedź

01
Październik
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

2 października o godzinie 11:00 w Sali Kolumnowej Sejmu odbędą się uroczyste obchody jubileuszu 65-lecia służby BHP oraz 25-lecie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

OSPS BHP utworzone zostało 7 stycznia 1993 r. i działa nieprzerwanie do chwili obecnej jako dobrowolne, samorządne, trwałe zrzeszenie o celach niezarobkowych, które samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności. Dla służby BHP ważną datą jest również data jej utworzenia jest 1 sierpnia 1953 r.

Konferencja zorganizowana z okazji jubileuszu będzie okazją do refleksji nad perspektywami doskonalenia wiedzy w zakresie nowoczesnych rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa pracy. Głos w dyskusji zabiorą m.in przedstawiciele Rady Ochrony Pracy, Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

Program:

11.00 rozpoczęcie konferencji – Elżbieta Bożejewicz, prezes OSPS BHP

11.40 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP – historia i perspektywy na przyszłość – Elżbieta Bożejewicz

11.40 Wystąpienia zaproszonych gości – przedstawicieli:

Rady Ochrony Pracy

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Państwowej Inspekcji Pracy

Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego

Urzędu Dozoru Technicznego

Związków Zawodowych

12.30 Wręczenie odznaczeń państwowych oraz medali okolicznościowych

13.30 Zakończenie uroczystości