Ograniczenia dla dziennikarzy w Sejmie

24
Marzec
2016

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

„Rzeczpospolita” informuje, że marszałek Marek Kuchciński za kilka miesięcy zmierza przenieść dziennikarzy do pomieszczeń znajdujących się przy wejściu głównym do gmachu Sejmu. To nie pierwsze niekorzystne zmiany dotyczące pracy dziennikarzy w budynku Sejmu.

Już w grudniu zeszłego roku marszałek Sejmu zakazał operatorom kamer oraz fotoreporterom wstępu do kuluarów, czyli korytarza okalającego salę obrad, a 11 stycznia ten zakaz objął wszystkich dziennikarzy. Natomiast w ubiegłym tygodniu podczas posiedzenia zostało zagrodzone wejście do korytarza, przy którym znajdują się gabinety marszałka Kuchcińskiego i jego zastępców.

Kolejnym etapem ograniczania swobody pracy mediów w gmachu Sejmu ma być zmiana zarządzenia regulującego poruszanie się po budynku. Jeżeli projekt wejdzie w życie, dziennikarze będą mogli utrwalać dźwięk i obraz tylko w dwóch miejscach: sali konferencji prasowych oraz na stanowiskach niedaleko galerii nad salą obrad. Ponadto nie będą mogli czekać na polityków przy wejściu – pisze ,,Rzeczpospolita”. Planowane jest także przeniesienie dziennikarzy do pomieszczeń zajmowanych aktualnie przez straż marszałkowską, które znajdują się naprzeciw wejścia głównego. Według gazety wskazanie takiego miejsca daje do zrozumienia, że obecność przedstawicieli mediów jest w Sejmie jedynie tolerowana.