Ostatni dzień posiedzenia Sejmu

09
Luty
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Podczas ostatniego dnia posiedzenia Sejmu posłowie przyjęli nowelizację ustawy dotyczącą pomocy społecznej, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i wprowadzili zmiany w Kodeksie karnym, które zwiększają kary za ciężkie przestępstwa na tle seksualnym. Posłowie przyjęli także informację rządu o działaniach podejmowanych w 2015 oraz w 2016 roku na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Sejm znowelizował ustawę o pomocy społecznej. Nowelizacja zakłada wprowadzenie dodatkowego typu placówki: schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Teraz nowymi przepisami zajmą się senatorowie.

Posłowie znowelizowali też ustawę o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Nowela wprowadza m.in. zmiany dotyczące zasad wsparcia samorządów w tworzeniu zasobu mieszkań na wynajem. Proponowane zmiany mają np. pozwolić gminom ubiegać się o dofinansowanie bez dotychczasowego warunku wydzielenia z gminnego zasobu odpowiedniej liczby lokali socjalnych, a w rezultacie mają być wsparciem mieszkaniowym dla osób o niskich i średnich dochodach. Nad ustawą będzie teraz pracował Senat.

Sejm rozpoczął prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zapewni ona realizację drugiego etapu Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Jego podstawowym zadaniem jest wspieranie rodzin z osobami niepełnosprawnymi, w szczególności wychowujących niepełnosprawne dzieci. Zaproponowano m.in. regulacje, które będą wspierać byłych uczestników warsztatów terapii zajęciowej w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym, dzięki udziałowi w zorganizowanej formie rehabilitacji. Wprowadzone zostaną też elastyczne formy zatrudnienia. Sejm skierował projekt do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Posłowie w I czytaniu zajęli się także nowelizacją Kodeksu karnego, którego celem jest zaostrzenie kar za ciężkie przestępstwa na tle seksualnym i zwiększenie ochrony ofiar gwałtów. Projekt zostanie teraz rozpatrzony w Komisji Nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach.

Sejm podjął również uchwałę w sprawie negocjacji zasad prowadzenia wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej po 2020 r. W uchwale Sejm wspiera w negocjacjach z instytucjami unijnymi polskich negocjatorów w sprawie przyszłości wspólnej polityki rolnej (WPR) po 2020 roku. Dokument zawiera priorytety Polski w tej kwestii.

Ponadto posłowie wysłuchali informacji Ministra Edukacji Narodowej w sprawie działań służących odbudowie i rozwojowi kształcenia zawodowego przedstawionej przez sekretarz stanu Marzenę Machałek. Pytania posłów do przedstawicieli rządu dotyczyły m.in. postępu prac inwestycyjnych na S19 Via Carpatia oraz finansowania i rozwoju sieci środowiskowych domów samopomocy.

Sejm przyjął też do wiadomości Informację Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2015 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych wraz ze stanowiskiem Komisji oraz Informację Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2016 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych wraz ze stanowiskiem Komisji. Obie Informacje przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz.