Oświadczenie Kancelarii Sejmu ws. posła Konrada Głębockiego

26
Lipiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

W odpowiedzi na komentarze i doniesienia medialne w sprawie mianowania posła Konrada Głębockiego na ambasadora w Republice Włoskiej oraz udziału parlamentarzysty w głosowaniach, Kancelaria Sejmu oświadcza, że sprawa ma charakter złożony, ale jednocześnie w każdym z jej aspektów, działania marszałka Sejmu, a także urzędników sejmowych, były zgodne z obowiązującymi procedurami i miały na celu wyjaśnienie spraw – przede wszystkim faktycznego stanu prawnego.

„Do mianowania posła przez Prezydenta na rzeczone stanowisko dyplomatyczne doszło 5 czerwca. Parlamentarzysta został o tym poinformowany 19 czerwca, zaś Kancelaria Sejmu – 25 czerwca. Biorąc po uwagę fakt, że poseł brał udział w głosowaniach w pierwszej połowie czerwca, czyli już po mianowaniu, skierowano wniosek do Biura Analiz Sejmowych o sporządzenie opinii prawnej nt. wygaśnięcia mandatu posła, który w trakcie kadencji został mianowany na stanowisko ambasadora. Wobec zaistniałej sytuacji o stosowne wyjaśnienia wynikłego opóźnienia wystąpił również Szef Kancelarii Sejmu do swojego odpowiednika z Kancelarii Prezydenta” – napisano w oświadczeniu.

Z przygotowanego przez sejmowych ekspertów z BAS dokumentu wynika, że w świetle kodeksu wyborczego należy przyjąć mianowanie posła ambasadorem oznacza ex lege utratę mandatu poselskiego z dniem powierzenia mu funkcji, a zatem zmiany jego statusu prawnego na skutek aktu mianowania. „Nabycie statusu ambasadora na gruncie uregulowań konstytucyjnych oraz przepisów ustawy o służbie zagranicznej następuje z datą mianowania, a zatem wydania przez Prezydenta postanowienia. W konsekwencji za datę powierzenia funkcji ambasadora należy uznać dzień wydania przez Prezydenta postanowienia w przedmiocie mianowania posła Konrada Głębockiego ambasadorem w Republice Włoskiej, tj. 5 czerwca 2018 r. W tym też dniu mandat posła wygasł z mocy prawa” – wskazano w opinii. Dokument przedstawiono 29 czerwca. Na jego podstawie marszałek Sejmu 2 lipca wydał postanowienie o wygaśnięciu mandatu posła Konrada Głębockiego.

„Udział parlamentarzysty w głosowaniach po mianowaniu na stanowisko ambasadora nie oznacza zakwestionowania ostatecznych wyników głosowań. Dla decyzji podejmowanych wówczas przez Izbę głos ten nie był decydujący, ani przeważający, zatem wszystkie efekty prac Sejmu z tego okresu pozostają aktualne” – poinformowała Kancelaria Sejmu.