Oświadczenie Prezydium Grupy Parlamentarnej Polska – Republika Korei dot. spotkania przywódców Republiki Korei i Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej

27
Kwiecień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

My, członkowie Prezydium Grupy Parlamentarnej Polska – Republika Korei, wyrażamy nadzieję, że odbywający się 27 kwietnia 2018 r. szczyt przywódców Republiki Korei i Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej przyczyni się do dalszej poprawy relacji międzykoreańskich.

Jesteśmy przekonani, że osiągnięcie trwałego pokoju na Półwyspie Koreańskim możliwe jest przede wszystkim w oparciu o dialog oraz rzeczywistą wolę porozumienia.  Dotychczasowe rezultaty rozmów międzykoreańskich postrzegamy jako szansę na rozpoczęcie procesu poprawy wzajemnych relacji  i budowy zaufania na Półwyspie Koreańskim.

W tym kontekście wyrażamy uznanie dla wysiłków na rzecz pojednania podejmowanych przez Prezydenta Republiki Korei Pana Moon Jae-ina.  Z ostrożną nadzieją przyjmujemy  także koncyliacyjną postawę prezentowaną obecnie przez władze Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej.

Wierzymy, że utrzymanie pozytywnego kierunku zmian sytuacji w regionie będzie miało korzystny wpływ nie tylko w wymiarze bezpieczeństwa świata, ale może przyczynić się także do poprawy sytuacji społeczno-ekonomicznej obywateli Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. Pragniemy zapewnić, że Polska będzie nadal aktywnie wspierać działania na rzecz trwałego pokoju i stabilizacji na Półwyspie Koreańskim.