Pakiet ustaw dotyczących gospodarki autorstwa PO

30
Listopad
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Grzegorz Schetyna poinformował, że Platforma złoży w Sejmie pakiet sześciu ustaw dotyczących gospodarki. Dotyczą one m.in. przeciwdziałania dalszemu zadłużaniu państwa, zwiększenia aktywności gospodarczej ludzi młodych oraz wspierania przedsiębiorców.

 – Dziś zaczynamy od gospodarczej części „totalnej propozycji”, to jest ważne, składamy sześć ustaw, ale to jest dopiero początek – zapowiedział Schetyna podczas konferencji prasowej w Warszawie. Jednocześnie zaznaczył, że – jest ważne byśmy mówili dziś, co można zrobić. Lider PO mówił, że jego ugrupowanie przygotowało rozwiązania, które szybko mogą poprawić stan polskiej gospodarki.

Schetyna powiedział, że jednym z problemów, którym zajęła się w swoich gospodarczych ustawach PO, jest sprawa zadłużania państwa. Pierwsza z ustaw gospodarczych Platformy ma pomóc zatrzymać ten proces. – Zacznijmy już dziś, kiedy stopy procentowe na świecie są niskie, a budżet ma nadzwyczajne dochody dzięki dobrej koniunkturze – apelował. Jednocześnie podkreślił, że trzeba przestrzegać stabilizującej reguły wydatkowej.

Kolejny problem polskiej gospodarki, wskazany przez szefa PO, dotyczy inwestycji. – Polacy boją się inwestować swoje pieniądze – stwierdził. Według niego, jest to związane z niestabilną sytuacją w kraju. Wskazywał, że aktualnie wprowadzanych jest za dużo zmian prawnych, które są zbędne i wprowadzają chaos. W związku z tym PO składa projekt ustawy, która definiuje obowiązki prawodawcy w procesie stanowienia prawa.

Następna propozycja Platformy ma na celu ułatwienie młodym Polakom zakładanie i prowadzenie własnych firm.

W pakiecie ustaw gospodarczych autorstwa PO znalazły się także rozwiązania dotyczące walki  z drożyzną.