Parlamentarzyści i młodzi samorządowcy w Sejmie

18
Kwiecień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

„Cieszę się, że po raz kolejny możemy gościć w gmachach Sejmu liczne grono reprezentantów młodzieżowych rad, którzy widząc potrzebę wzmacniania poczucia wspólnoty obywatelskiej młodych Polaków, dzielić się będą swoimi przemyśleniami nadziejami i oczekiwaniami” – tak brzmiały pierwsze słowa listu powitalnego od Marszałka Sejmu, skierowane do uczestników konferencji „Młodzi 2.0 Młodzieżowe Rady na stulecie Niepodległości”, która odbyła się w Sejmie.

Marek Kuchciński w słowie powitalnym nawiązał do słów Jana Pawła II. „Obchody jubileuszu stulecia niepodległości to nie tylko okazja do pogłębienia wiedzy z jakim poświeceniem nasi przodkowie zdołali wybić się na niepodległość, to także sposobność do umacniania poczucia, że własne niepodległe państwo jest wartością bezcenną, a wolność jest nie tylko dana, ale i zadana” – napisał.

Młodzi 2.0 to coroczne wydarzenie skupiające młodzież z całej Polski, zaangażowaną w sprawy lokalne i samorządowe. Jednym z podstawowych celów Kongresu jest wymiana doświadczeń i debata, ale także liczne warsztaty pozwalające zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania, marketingu, współpracy międzynarodowej czy pozyskiwania funduszy unijnych. „Jestem przekonany, że wspólna dyskusja może przynieść wiele korzyści, a przede wszystkim pomoże nakreślić zadania, które należy podjąć, aby odpowiedzieć na potrzeby młodzieży i umożliwić jej uczestnictwo w życiu publicznym społecznym, kulturalnym i politycznym” – podkreślił w liście Marszałek Sejmu, który odczytał poseł Aleksander Mrówczyński.

Swój list do uczestników Konferencji przesłał także prezydent Andrzej Duda, który nawiązując do setnej rocznicy odzyskania niepodległości zaznaczył, że sukces roku 1918, był dziełem także młodych pokoleń. „Zachęcam Was do czerpania z doświadczeń przodków w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, będące myślą przewodnią tego kongresu – z czym idziemy do ciebie Polsko? Jestem przekonany, że również i Wy zapiszecie ważne, i piękne karty historii waszych Małych Ojczyzn oraz naszej wielkiej wspólnej Ojczyzny” – napisał Prezydent w liście odczytanym przez swojego doradcę prof. Andrzeja Waśkę.

Wśród gości zaproszonych przez młodych samorządowców do Sejmu był również wicepremier Piotr Gliński. – Jesteście emanacją demokracji. Nie ma nowoczesnej demokracji bez partycypacji obywatelskiej także młodego pokolenia. Nie tylko samo zaangażowanie i emocjonalne wyrażenie konieczności bycia aktywnym są ważne. W działalności społecznej warto starać się być profesjonalistą od najmłodszych lat – powiedział uczestnikom Kongresu Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Szczególnym momentem Kongresu było przyznanie nagrody „Młodzieżowa Rada 2018” jako formy wyróżnienia dla najsprawniej działających młodzieżowych rad. Za wsparciem Ministra Edukacji Narodowej młodzi radni zostali nagrodzeni za poświęcony czas i starania, aby uczynić swoje małe ojczyzny lepszymi, bardziej dostępnymi i przyjaznymi.

Według przeprowadzonego przez młodych działaczy badania, zaprezentowanego w czasie Kongresu, liczba młodzieżowych rad w Polsce w latach 2014-2018 wzrosła o ponad 100 proc. Obecnie w ok. 15 proc. gmin funkcjonują takie organizacje, a ich liczba dynamicznie rośnie. Funkcjonują one jako organy doradcze jednostek samorządu terytorialnego, które zajmują się szerzeniem idei samorządowej, konsultacją stanowionego prawa oraz aktywizacją społeczności lokalnej. Są również reprezentantem lokalnej młodzieży, ponieważ w większości są wybierane w demokratycznych wyborach.

Organizatorami konferencji Młodzi 2.0. Młodzieżowe Rady miasta na stulecie Niepodległości byli: Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego, Polska Rada Organizacji Młodzieżowych, Rada Dzieci i Młodzieży RP przy MEN oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.