Parlamentarzyści o cyberbezpieczeństwie

20
Marzec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Cyberbezpieczeństwo, współpraca z państwami Bałkanów Zachodnich oraz walka z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością to główne tematy spotkania Grupy ds. Wspólnej Kontroli Parlamentarnej Europolu, które odbyło się w poniedziałek w Sofii. Polską delegację w stolicy Bułgarii reprezentowali posłowie z sejmowej komisji ds. Unii Europejskiej – Jacek Kurzępa oraz Agata Borowiec.

– Przybyliśmy do Sofii, podczas prezydencji bułgarskiej w Unii Europejskiej, dlatego, że wspólnie uznaliśmy, że starania każdej ze stron, związane z bezpieczeństwem obywateli naszych krajów i Europy w ogóle, i działania z tym związane mają sens i są dla nas kluczowe -powiedział Jacek Kurzępa. Poseł w wystąpieniu podkreślał, że konieczne jest porozumienie i nadanie jednoznaczności działań wokół Europolu. – Polska staje w tym działaniu razem z wami, w jednym szeregu europejskich państw troską obejmujących swoich obywateli i ich bezpieczeństwo – powiedział poseł Jacek Kurzępa.

– Cyberprzestępstwa zwykle wyprzedzają formalne struktury, które służą do ich tropienia. Dlatego ważne jest posiadanie ram prawnych i praktycznych środków wymiany informacji i danych, co pomaga nam radzić sobie z możliwymi atakami – powiedziała poseł Agata Borowiec. Poseł podkreślała, że niezbędne jest dążenie do zapewnienia przejrzystości i prostoty procedur które zapewnią efektywność w działaniach i wyzwaniach. Agata Borowiec zwracała uwagę, że taka organizacja jak Europol jest niezbędna do utrzymania współpracy w wymiarze unijnym, ale także w celu umożliwienia globalnej współpracy z Ameryką, Indiami, Chinami i Rosją. Poseł zwróciła także szczególną uwagę na zwalczanie cyberprzestępczości wobec dzieci, gdyż jest ona dla nich szczególnie szkodliwa. – Dlatego wszyscy jesteśmy zobowiązani do ochrony dzieci przed wszelkimi niewłaściwymi działaniami i treściami oraz do użycia wszelkich środków, które może zapewnić Europol – powiedziała Agata Borowiec.