Paweł Wojtunik zrezygnował ze stanowiska

25
Listopad
2015

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Centrum Informacyjne Rządu poinformowało o złożeniu rezygnacji przez szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Wojtunik, za pośrednictwem ministra koordynatora służb specjalnych, złożył na ręce premier rezygnację z zajmowanego stanowiska.

„Wieczorem minister koordynator rekomendował premier Beacie Szydło przyjęcie dymisji. (…) w związku z przyjęciem rezygnacji wszczęto procedurę odwoławczą” – informuje CIR.

Media informują, że przyczyną wcześniejszego odwołania szefa CBA, który 31 grudnia 2013 r. został powołany na drugą, czteroletnią kadencję, ma być odebranie mu poświadczenia dostępu do dokumentów poufnych.

Zgodnie z przepisami szef CBA jest powoływany i odwoływany przez premiera, po wcześniejszym zasięgnięciu opinii prezydenta, rządowego kolegium ds. służb oraz sejmowej komisji ds. służb specjalnych. Natomiast kadencja szefa CBA wygasa w przypadku śmierci lub odwołania. Odwołać można go w związku ze złożeniem rezygnacji, ponad trzymiesięcznej choroby lub niespełniania warunków powołania. Wśród tych warunków znajduje się: wymóg posiadania polskiego obywatelstwa, nieskazitelna postawa moralna, obywatelska i patriotyczna, brak skazania za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego albo przestępstwo skarbowe.