Petycja ZNP do Ministra Edukacji Narodowej

23
Kwiecień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

„1 września 2017 r. weszła w życie reforma edukacji: nieprzygotowana, chaotyczna, niezwykle kosztowna, krytykowana przez liczne środowiska oświatowe, akademickie i dużą grupę rodziców. To, co zostało przez lata wypracowane ogromnym wysiłkiem nauczycieli, rodziców, pracowników oświaty i samorządów terytorialnych, na skutek działań Ministra Edukacji Narodowej, zostało zaprzepaszczone” – piszą nauczyciele w petycji skierowanej do szefowej MEN.

Według pracowników oświaty reforma ograniczyła szanse edukacyjne polskich uczniów, poprzez likwidację najlepiej wyposażonych szkół oraz skrócenie o rok kształcenia ogólnego. Zamiast tego, powstały duże, zatłoczone szkoły podstawowe, które pracują na dwie, a nawet na trzy zmiany. „W roku 2019 nastąpi kumulacja roczników w liceach i technikach. Skrócenie o rok nauki ogólnej przed przejściem do kształcenia zawodowego może niekorzystnie wpłynąć na poziom wiedzy społeczeństwa. Naszym zdaniem, przyjęte zmiany programowe i strukturalne negatywnie wpłyną na jakość kształcenia i warunki nauki. Nie gwarantują młodemu pokoleniu właściwego przygotowania do współczesnych wyzwań cywilizacyjnych” – napisali przedstawiciele oświaty w petycji skierowanej do Anny Zalewskiej.

„Zawód nauczyciela jest zawodem zaufania społecznego, wobec którego zostały określone wysokie standardy etyczne, jak również wymagania w zakresie kwalifikacji oraz konieczność permanentnego doskonalenia zawodowego. Za szczególnymi wymaganiami dotyczącymi standardów wykonywania zawodu nauczycielskiego nie idzie jednak troska o należyte wynagradzanie nauczycieli i ich status zawodowy. Wdrożona reforma systemu oświaty przyniosła wiele zagrożeń dla statusu pracowniczego i autonomii w wykonywaniu zawodu nauczyciela. Przyniosła likwidację etatów nauczycielskich i pracowników niebędących nauczycielami. Przyniosła pracę w niepełnym wymiarze, często w kilku szkołach. Mamy coraz więcej obowiązków, a coraz mniej praw, ponieważ został wydłużony awans zawodowy, zmieniły się zasady oceniania pracy, a dostęp do urlopów dla poratowania zdrowia został ograniczony”- napisali nauczyciele. „Zaproponowany od 1 kwietnia 2018 r. wzrost nauczycielskich pensji o 5 procent jest dla nas dalece niesatysfakcjonujący. Tegoroczne podwyżki od 93 zł do 168 zł brutto nie poprawią naszej sytuacji finansowej i nie podniosą prestiżu zawodu nauczyciela” – stwierdzili autorzy petycji.

W sobotniej manifestacji pod hasłem „Mamy dość”, która odbyła się w Warszawie uczestniczyli nauczyciele, przedstawiciele rodziców, organizacji pozarządowych i samorządowcy z całej Polski. 21 kwietnia minister Anna Zalewska nie spotkała się z protestującymi, pomimo pisemnego zaproszenia wystosowanego 16 kwietnia.