Pierwszy dzień Konferencji Europa Karpat – podsumowanie

06
Wrzesień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Podczas pierwszego dnia Konferencji Europa Karpat polscy i zagraniczni politycy dyskutowali o europejskiej polityce sąsiedztwa, przyszłości karpackiej strategii makroregionalnej, infrastrukturze oraz przyszłości Europy.

Wydarzenie, którego inicjatorem i gospodarzem jest marszałek Sejmu Marek Kuchciński, odbywa się w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy. To już 20. edycja Konferencji. – Finalizujemy to, co jest wielkim sukcesem dotyczącym rozwoju współpracy państw Europy Środkowo-Wschodniej. Chcielibyśmy, żeby konferencja stała się miejscem szukania pozytywnych rozwiązań nie tylko dla Karpat, ale także całej Europy – powiedział marszałek Kuchciński, otwierając Forum.

Pierwszy panel dotyczył różnych wymiarów europejskiej polityki sąsiedztwa. Wśród prelegentów byli: przewodniczący Senatu Rumunii Calin Popescu-Tariceanu, marszałek Senatu Stanisław Karczewski, zastępca przewodniczącego Skupsztiny Republiki Serbii, wiceprzewodnicząca Kongresu Deputowanych Hiszpanii Micaela Navarro Garzón, wiceprzewodniczący Zgromadzenia Narodowego Węgier János Latorcai, sekretarz stanu Kancelarii Prezydenta Krzysztof Szczerski, przewodniczący Komisji ds. Stosunków Międzynarodowych i Emigrantów parlamentu Czarnogóry Andrija Nikolić, zaś moderatorem dyskusji był wicemarszałek Senatu Ryszard Terlecki. Politycy dyskutowali m.in. o migracji oraz o południowym i wschodnim wymiarze europejskiej polityki sąsiedztwa.

W drugim panelu uczestnicy dyskutowali o przyszłości karpackiej strategii makroregionalnej. Debatę poprowadził minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, a głos zabrali: wicepremier i minister finansów Węgier Mihály Varga, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy Europejskich w Rumunii Dan Octav Paxino, marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, przewodniczący Lwowskiej Rady Obwodowej Oleksandr Hanushchyn, dyrektor generalna Centralnego Organu Koordynującego w Biurze Wicepremiera ds. Inwestycji i Informacji Słowacji Denisa Žiláková, burmistrz Kežmarok Ján Ferenčak, szef wydziału Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej Jean Pierre Halkin.

Inwestycje drogowe, kolejowe i transportowe były tematem trzeciego panelu. Jego uczestnikami było aż sześciu prelegentów w randze ministra: Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury; Rokas Masiulis, minister transportu i komunikacji Republiki Litewskiej; Árpád Érsek, minister transportu i budownictwa Republiki Słowackiej; Volodomyr Omelyan, minister infrastruktury Ukrainy; Dan Ťok, minister transportu Republiki Czeskiej oraz Péter Szijjártó, minister spraw zagranicznych i handlu Węgier. Rozmowę prowadził Bogdan Rzońca, przewodniczący sejmowej Komisji Infrastruktury.

Kolejny środowy panel traktował o przyszłości Starego Kontynentu, a prowadził ją prof. Zdzisław Krasnodębski, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. Uczestniczyli w nim: Richárd Hörcsik, przewodniczący Komisji Spraw Europejskich, David Engels z Wolnego Uniwersytetu Brukselskiego, Waldemar Paruch reprezentujący Centrum Analiz Strategicznych, Aleksander Tomsky, dyrektor zarządzający Leda Publishers z Czech, a także Aymerick Chauprade, francuski europoseł.

Ostatni panel pierwszego dnia Konferencji Europa Karpat koncentrował się wokół kwestii bezpieczeństwa regionu. Debatę prowadził Zsolt Nemeth, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Zgromadzenia Narodowego Węgier. Wśród panelistów znaleźli się: Jacek Czaputowicz, minister spraw zagranicznych; József Czukor, główny doradca ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, Urząd Rady Ministrów, Węgry; Ben-Oni Ardelean, wiceprzewodniczący Izby Deputowanych Parlamentu Rumunii; Tomasz Szatkowski, podsekretarz stanu, Ministerstwo Obrony Narodowej; Martin Fedor, przewodniczący Słowacko-Polskiej Grupy Parlamentarnej w Radzie Narodowej Republiki Słowackiej; Lolita Čigāne, przewodnicząca Komisji Spraw Europejskich w Parlamencie Łotwy; Miro Kovač, przewodniczący Komisji Polityki Zagranicznej Parlamentu Chorwacji; Jan Farsky, poseł, Izba Deputowanych, Czechy.