Pierwszy dzień posiedzenia Sejmu

06
Czerwiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Strategia Cyberbezpieczeństwa, sprawozdanie GIODO oraz o identyfikacja elektroniczna to główne tematy, którymi zajęli się posłowie podczas pierwszego dnia obrad.

Sejm rozpoczął prace nad rządowym projektem ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Ma on umożliwić opracowanie rozwiązań zapewniających niezakłócone świadczenie usług – kluczowych z punktu widzenia państwa i gospodarki.

W pierwszym czytaniu posłowie zajęli się także rządowym projektem zmian w ustawie o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Celem zmian jest poprawa jakości usług świadczonych drogą elektroniczną, jak również przyśpieszenie realizacji niektórych czynności w ramach prowadzonych postępowań.

Również w pierwszym czytaniu Sejm pracował nad poselskim projektem nowelizacji ustawy o referendum ogólnokrajowym. Dotyczy on wprowadzenia przepisu zakazującego przeprowadzenia go w dniu, w którym odbywają się wybory do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Jednym z punktów posiedzenia Sejmu zaplanowanym na pierwszy dzień obrad było przyjęcie przez Izbę sprawozdania z działalności Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w roku 2016 i w roku 2017 wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Zgodnie z art. 20 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, GIODO składa Sejmowi raz w roku sprawozdanie ze swojej działalności. Dokument zawiera m.in. informacje dotyczące struktury organizacyjnej, pracowników i budżetu GIODO oraz dane statystyczne dotyczące działalności w 2016 i 2017 r. Sprawozdanie przedstawiła Sejmowi prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Edyta Bielak-Jomaa, natomiast sprawozdanie z obrad sejmowej KSiPC – wraz z wnioskiem o przyjęcie dokumentu – zaprezentował poseł Andrzej Matusiewicz. Izba potwierdziła  stanowisko Komisji, uznając tym samym, że w latach 2016-2017 GIODO wykonywał swoje ustawowe obowiązki w sposób prawidłowy.