Pierwszy dzień posiedzenia Sejmu

13
Wrzesień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Zmiany w rozliczeniach PIT oraz debata nad sprawozdaniem z działalności NIK w 2017 r. – to główne tematy pierwszego dnia 68. posiedzenia. Ponadto Izba kontynuowała rozpatrywanie noweli do specustawy dot. ASF oraz debatowała nad zaostrzeniem kary za drobne kradzieże. Posłowie wysłuchali również informacji Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z wykonania w ubiegłym roku Programu ochrony brzegów morskich.

Posłowie rozpoczęli procedowanie zmiany w podatku PIT. Projekt zdejmuje z podatników obowiązek samodzielnego sporządzania zeznań podatkowych. Krajowa Administracja Skarbowa przygotuje zeznania podatkowe dla wszystkich podatników – każdy będzie mógł zdecydować, czy chce skorzystać z tak przygotowanego zeznania podatkowego czy też samodzielnie je wypełnić i złożyć do urzędu skarbowego. Oznacza to, że blisko 25 proc. podatników rozliczających się indywidualnie i niekorzystających z żadnych ulg i odliczeń nie będzie musiało nic robić, aby rozliczyć się z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za rok ubiegły. Kolejne 25 proc. podatników (osoby rozliczające się wspólnie z małżonkiem i nie korzystające z żadnych ulg i odliczeń) będzie mogło zakończyć coroczne rozliczenie podatkowe za pomocą dwóch kliknięć. Projekt trafi do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych.

Sejm przystąpił także do I czytania rządowego projektu ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Celem projektu jest rozwiązanie problemu niewystarczającego systemu zabezpieczenia społecznego. Zmiana ma służyć budowie długoterminowych oszczędności oraz zwiększeniu bezpieczeństwa obywateli i stabilności systemu finansów publicznych. W dyskusji zgłoszono wniosek odrzucenie projektu – Sejm przystąpi do jego rozpatrzenia w bloku głosowań.

Izba przeprowadziła też, w ramach II czytania, prace nad rządowym projektem nowelizacji Kodeksu wykroczeń. Projekt proponuje zmianę zasady, według której określa się, czy popełniona kradzież jest jeszcze wykroczeniem, czy już przestępstwem. Ze względu na fakt, że dotychczasowe parametrowe kwalifikowanie kradzieży jako przestępstwa lub wykroczenia okazało się nieefektywne i sprawiało trudności, rząd zaproponował by tę wartość określić kwotowo. Po poprawkach komisji zdecydowano, że granicą będzie 500 zł. Głosowanie nad projektem odbędzie się podczas III czytania.

Sejm rozpatrzył także rządowy projekt nowelizacji specustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terytorium Polski. Do III czytania posłowie przystąpią w bloku głosowań.

Sejm wysłuchał również sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2017 r. wraz z opinią Komisji do Spraw Kontroli Państwowej. Informację przedstawił Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski. W dyskusji złożono wniosek o odrzucenie sprawozdania. Do głosowania na tym wnioskiem Sejm przystąpi w bloku głosowań.

Natomiast wiceminister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Grzegorz Witkowski przedstawił informacje z wykonania w 2017 r. programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich” oraz harmonogramu prac na rok 2018. Przyjęcie informacji rekomendowała Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz wszystkie kluby parlamentarne.