PK o współpracy z parlamentarzystami

14
Czerwiec
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Prokuratura Krajowa odnosząc się do kwestii współpracy z parlamentarzystami podkreśliła, że w trosce o interes publiczny i przejrzystość prowadzonych postępowań, regularnie udziela wszystkim posłom i senatorom RP, którzy się o to zwracają, informacji na temat spraw, które są przedmiotem ich zainteresowań.

W komunikacie wydanym przez prokuraturę czytamy: „W okresie od 04.03.2016 do 06.02.2017, na podstawie art. 20 ust. 2 Ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora i art. 12 ustawy Prawo o prokuraturze, Prokuratura Krajowa 356 razy przekazała informacje posłom i senatorom, którzy zwrócili się o nią. Byli w tym: posłowie i senatorowie klubów parlamentarnych PiS, PO, PSL, klubów poselskich Kukiz15, Nowoczesna oraz parlamentarzyści nie należący do tych klubów”.

Ponadto PK przypomniała, że „Posłowie i senatorowie mają prawo zwracać się do prokuratury o informacje w imieniu własnym bądź wyborców, których reprezentują, a prokuratura jest zobowiązana tych informacji udzielać. Parlamentarzyści pełnią w ten sposób rolę pośrednika między interesami wyborców a prokuraturą. Prokuratura rzetelnie wywiązuje się z obowiązku udzielania informacji wszystkim posłom i senatorom, niezależnie od ich przynależności partyjnej. Przekazuje je wyłącznie w ograniczonym, przewidzianym prawem zakresie, kierując się dobrem toczących się postępowań” – napisano w komunikacie. Jednocześnie PK podkreśliła, iż „Prokuratura informuje o toku postępowań, a nie o zebranych materiałach dowodowych, które stanowią tajemnicę śledztwa. Poselskie i senatorskie interwencje mogą być podstawą gromadzenia dodatkowych materiałów dowodowych i podejmowania dodatkowych czynności śledczych, ale nigdy nie wpływają na zawężenie śledztwa ani nie ograniczają prokuratorów w ich suwerennych decyzjach”.