PKW podała liczbę zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych

28
Sierpień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że w całej Polsce wpłynęło 9143 zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego. Komisja zajęła się wszystkimi skierowanymi do niej zgłoszeniami. Sprawnie przebiega również rejestracja komitetów wyborczych przez komisarzy, którzy zarejestrowali niemal 9 tys. komitetów wyborczych. 

PKW przypomina, że rejestruje komitety wyborcze partii politycznych, koalicyjne komitety wyborcze partii politycznych oraz komitety wyborcze organizacji i komitety wyborcze wyborców, jeśli działają one na obszarze większym niż jedno województwo. Natomiast pozostałe komitety  – działające maksymalnie na obszarze jednego województwa – rejestrują właściwi terytorialnie komisarze wyborczy.

Aktualnie ogólna liczba komitetów wyborczych zarejestrowanych przez PKW i komisarzy wyborczych wynosi 8744.