Podsumowanie drugiego dnia obrad Sejmu

24
Listopad
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

W czwartek posłowie pracowali m.in. nad proponowanymi zmianami mającymi na celu zwiększenie udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Odbyła się także debata na temat zmian w Kodeksie cywilnym.

Posłowie rozpoczęli prace nad projektem nowelizacji ustawy w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Dzięki proponowanym przepisom ma wzrosnąć rola społeczności lokalnej w funkcjonowaniu oraz kontroli nad władzą samorządową. Wejście w życie projektu ma zwiększyć transparentność procesu wyborczego i ograniczyć możliwość potencjalnych nadużyć.

Sejm rozpoczął też prace nad projektem nowelizacji Kodeksu cywilnego, który ma zwiększyć ochronę praw konsumentów. Dzięki proponowanym przepisom, gdy sprzedawca wymieni konsumentowi wadliwy towar z tytułu rękojmi, termin jego odpowiedzialności wydłuży się. Okres rękojmi będzie więc liczony nie od chwili zakupu wadliwego towaru, lecz rozpocznie się z chwilą wydania produktu wolnego od wad, podobnie jak ma to miejsce w przypadku gwarancji.

Natomiast w II czytaniu posłowie zajęli się projektem nowelizacji ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Ma ona uporządkować regulacje dotyczące usuwania drzew i krzewów z terenu nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków. Projekt został skierowany do trzeciego czytania.