Podsumowanie drugiego dnia obrad Sejmu

08
Luty
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

W środę posłowie pracowali m.in. nad zaproponowanym przez rząd projektem nowelizacji ustaw o ochronie praw lokatorów oraz o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, który jest elementem Narodowego Programu Mieszkaniowego. Ponadto, posłowie wysłuchali informacji Ministra Edukacji Narodowej dotyczącej rozwoju kształcenia zawodowego.

W II czytaniu Sejm pracował nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Projekt określa zasady wsparcia samorządów w tworzeniu zasobu mieszkań na wynajem i jest elementem Narodowego Programu Mieszkaniowego, przyjętego przez rząd we wrześniu 2016 r. Program koncentruje się na wsparciu mieszkaniowym kierowanym do osób o niskich i przeciętnych dochodach, które dotychczas nie mogły znaleźć mieszkania o dostępnym dla nich czynszu. W związku z poprawkami zgłoszonymi podczas II czytania projekt skierowano do dalszych prac w Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Sejm rozpoczął również prace nad obywatelskim projektem nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Projekt wprowadza zasadę, zgodnie z którą na finansowanie ochrony zdrowia z budżetu państwa byłyby przeznaczane corocznie środki finansowe w wysokości nie niższej niż 6,8% PKB z roku poprzedniego. Komitet Inicjatywy Ustawodawczej na posiedzeniu Sejmu reprezentował dr Tomasz Dybek. Sejm skierował projekt do Komisji Zdrowia. W dyskusji zgłoszono wniosek o niezwłoczne przejście do II czytania, zostanie on rozpatrzony w bloku głosowań.

Posłowie wysłuchali także informacji Ministra Edukacji Narodowej w sprawie działań służących odbudowie i rozwojowi kształcenia zawodowego przedstawionej przez sekretarz stanu Marzenę Machałek. Pytania posłów do przedstawicieli rządu dotyczyły m.in. postępu prac inwestycyjnych na S19 Via Carpatia oraz  finansowania i rozwoju sieci środowiskowych domów samopomocy.