Podsumowanie drugiego dnia obrad Sejmu

01
Marzec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Posłowie podczas drugiego dnia obrad uchwalili ustawy o komornikach sądowych i kosztach komorniczych. Kontynuowali również prace nad projektem ustawy wprowadzającej e-recepty. Sejm przyjął też zmiany w regulaminie, które wprowadzają kary finansowe dla posłów uniemożliwiających pracę Izby.

Sejm uchwalił ustawy o komornikach sądowych i kosztach komorniczych. Nowe przepisy przewidują m.in. jedną 10 proc. opłatę egzekucyjną i wprowadzają obowiązek nagrywania wszystkich czynności egzekucyjnych. Uwzględnione poprawki przewidują też, że w wypadku niecelowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego komornik będzie pobierał opłatę od wierzyciela w wysokości 8 proc. egzekwowanego świadczenia. W związku z tym komornik nie będzie pobierał opłaty od dłużnika, a opłatę wyegzekwowaną wcześniej zwracać będzie dłużnikowi. Zgodnie z przyjętymi poprawkami, przepisy obu ustaw mają wejść w życie 1 stycznia 2019 r.

Izba uchwaliła również nowelę o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Według znowelizowanej ustawy Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych będzie miała obowiązek badać próbki artykułów rolno-spożywczych.

Sejm przyjął również zmiany w regulaminie, które wprowadzają kary finansowe dla posłów, którzy uniemożliwiają pracę Sejmu.

Ponadto posłowie w II czytaniu kontynuowali prace nad projektem ustawy wprowadzającej e-recepty. Ustawa przewiduje m.in., że e-recepty będą mogły być wystawiane nie tylko podczas wizyty w gabinecie lekarskim, ale także podczas konsultacji za pośrednictwem systemów teleinformatycznych. III czytanie projektu ma się odbyć podczas bloku głosowań.

Posłowie wysłuchali też informacji Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka w sprawie opinii Trybunału Sprawiedliwości na temat wycinki w Puszczy Białowieskiej.