Podsumowanie drugiego dnia posiedzenia Sejmu

29
Wrzesień
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

W drugim dniu obrad posłowie rozpoczęli prace nad rządowym projektem ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz nad rządowym projektem nowelizacji ordynacji podatkowej.

W I czytaniu Sejm zajął się rządowym projektem ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, który porządkuje system finansowania oświaty – w jednej ustawie zawarte będą wszystkie przepisy związane z finansowaniem zadań oświatowych.

Także w I czytaniu posłowie zaczęli prace nad rządowym projektem nowelizacji Ordynacji podatkowej. Wzmacnia on ochronę podatników przed ponoszeniem konsekwencji wynikających z działalności nieuczciwych kontrahentów. Przedsiębiorcy będą mogli dowiedzieć się, czy ich kontrahenci uczciwie i terminowo składają deklaracje, i płacą podatki.

Sejm przyjął także sprawozdanie przedstawiony przez Prezesa Rady Ministrów dokument „ Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2016 r.”  prezentuje m.in. dane statystyczne, charakterystyki najczęściej występujących zdarzeń drogowych oraz ocenę sytuacji w Polsce i w każdym województwie. Informację na posiedzeniu Sejmu przedstawiła podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Justyna Skrzydło, a sprawozdanie Komisji Infrastruktury poseł Jerzy Polaczek.

Posłowie wysłuchali też informacji rządu w sprawie Polskiej Strefy Inwestycji jako koncepcji zwolnień z podatku dochodowego dla nowych inwestycji. O jej przedstawienie wniósł Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, a przedstawicielem wnioskodawców był poseł Wojciech Zubowski. Informację przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Tadeusz Kościński.

Przedstawiciele rządu odpowiadali również na pytania posłów dotyczące m.in. budowy Centralnego Portu Lotniczego i zasad finansowania świadczeń przedemerytalnych.