Podsumowanie pierwszego dnia posiedzenia Sejmu

09
Listopad
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

W środę rozpoczęły się prace parlamentarne nad czterema rządowymi projektami ustaw. Wśród nich znalazła się propozycja upubliczniania wysokości odprowadzanego podatku CIT przez największe firmy. Izba kontynuowała również prace nad 10 projektami – wśród nich są rozwiązania wspierające innowacyjność polskiej gospodarki oraz uszczelniające system poboru podatku VAT.

W I czytaniu Sejm rozpatrzył rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który przewiduje, że podstawowe dane podatkowe największych firm – podatników CIT będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Projekt dotyczy podatników, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła kwotę odpowiadającą równowartości 50 mln euro.

Posłowie kontynuowali pracę nad rządowym projektem nowelizacji niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej. Przewiduje on likwidację lub ograniczenie barier w prowadzeniu działalności innowacyjnej oraz podniesienie atrakcyjności podatkowych instrumentów wsparcia działalności innowacyjnej w Polsce.

Także w II czytaniu Sejm pracował nad projektem nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług wprowadzającym mechanizm tzw. podzielonej płatności podatku od towarów i usług. Wdrożenie tego rozwiązania ma zapewnić większą stabilność wpływów z tego podatku oraz zapobiegać unikaniu jego płacenia. Rząd proponuje, by w przypadku rozliczeń między przedsiębiorcami (B2B) płatność za nabyty towar lub usługę była dokonywana na dwa rachunki: na jeden trafiałaby należność netto, a na rachunek VAT – kwota należnego podatku.