Podsumowanie prac Sejmu w dniach 14-18 maja

21
Maj
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Swoje posiedzenia w ubiegłym tygodniu miały: Komisja Śledcza ds. Amber Gold, Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa, Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisja ds. Europejskiej. Pracowała również podkomisja stała do spraw osób niepełnosprawnych oraz podkomisja nadzwyczajna rozpatrująca rządowy projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

Posłowie zajmowali się m.in. projektem nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, projektem nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, projektem ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych czy Informacją o działalności sądów administracyjnych w 2017 roku. Rozpatrzyli także sprawozdanie z GIODO w roku 2016 i 2017. Pracowali też nad projektem uchwały w sprawie przyszłego kształtu polityki spójności w UE.

Komisja śledcza ds. Amber Gold przesłuchała kolejnych świadków, byłych funkcjonariuszy ABW.

We wtorek i środę odbyło się też wyjazdowe posiedzenie Rady Ochrony Pracy.