Podsumowanie trzeciego dnia obrad Sejmu

02
Marzec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Najważniejszym wydarzeniem trzeciego dnia obrad było wystąpienie przed Izbą przewodniczącego Seimasu Republiki Litewskiej Viktorasa Pranckietisa. Jego wizyta w Warszawie miała związek z obchodami 100-lecia Odbudowy Niepodległości Republiki Litewskiej. Czwartek, który według harmonogramu miał być ostatnim dniem 59. posiedzenia Sejmu, zakończył się po bloku głosowań.

Decyzją prezydium Sejmu i Konwentu Seniorów wprowadzano kolejny dzień 59. Posiedzenia, który został zaplanowany na wtorek 6 marca. Wszystkie punkty obrad, które miały być procedowane w czwartek po głosowaniach, odbędą się podczas dodatkowego dnia.

Izba przyjęła nowelizację ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników. Uchwalona ustawa zakłada, że osoby, które zostały wybrane przez pracowników do rady nadzorczej spółki lub grupy kapitałowej, nie będą musiały m.in. spełniać wymogu posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek, wykształcenia wyższego. Ponadto ustawa znosi obowiązek spełnienia szeregu warunków wymaganych od kandydata na członka organu nadzorczego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa wobec osób wybranych do organu nadzorczego przez pracowników.

Sejm uchwalił też ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ustawa wprowadza m.in. obowiązek określania ryzyka prania pieniędzy przez prowadzących giełdy kryptowalut, a także wprowadza też definicję waluty wirtualnej. Celem ustawy jest zwiększenie efektywności krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Nowa ustawa ma dostosować polskie prawo do dyrektyw unijnych i ma zastąpić analogiczną ustawę, pochodzącą z 2000 roku.

Izba uchwaliła również ustawę o e-receptach, która wprowadza m.in. możliwość wystawienia e-recepty bez osobistego badania pacjenta po konsultacji za pośrednictwem systemów teleinformatycznych. Rządowy projekt nowelizuje osiem ustaw, w tym Prawa farmaceutycznego. Projekt zmienia także przepisy regulujące kwestie związane z wystawianiem, realizacją i kontrolą recept (w tym wystawianych w postaci elektronicznej) oraz dotyczące sprawozdawczości aptek przekazywanej Narodowemu Funduszowi Zdrowia.