Polacy negatywnie oceniają pracę parlamentarzystów

30
Sierpień
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Sondaż CBOS pokazał, że od ostatniego badania pogorszyły się notowania zarówno Sejmu jak i Senatu.

W najnowszym sondażu CBOS-u 64 proc. ankietowanych negatywnie ocenia pracę Sejmu i jest to o 8 pkt proc. mniej niż w lipcu. Odmiennego zdania jest 24 proc. respondentów co stanowi spadek o 5 pkt proc.

Natomiast niezadowolenie z działalności Senatu wyraziło 51 proc. badanych i jest to wzrost o 6 pkt proc. Z kolei 27 proc. ankietowanych wyraża się o pracy senatorów pozytywnie o 3 pkt proc. mniej niż miesiąc temu.

Badanie przeprowadzono między17 i 24 sierpnia 2017 r. na reprezentatywnej 1009 osobowej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. Sondaż został wykonany metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo.