„Polsce zależy na sukcesie Unii Europejskiej”. Spotkanie COSAC w Sofii

23
Styczeń
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

W dniach 21 – 22 stycznia br. w Sofii odbyło się spotkanie Przewodniczących Konferencji Komisji do Spraw Unijnych Parlamentów Unii Europejskiej (COSAC) z udziałem Przewodniczącej Sejmowej Komisji ds. UE Izabeli Kloc. Parlamentarzyści rozmawiali m.in. o priorytetach bułgarskiej prezydencji w Unii,  o przyszłości UE, a także o roli unijnych strategii makroregionalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju, stabilności i bezpieczeństwie. W dyskusji udział wziął wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans.

 – Pozytywnie oceniamy program Prezydencji Bułgarskiej kładący nacisk na konsensus, konkurencyjność i spójność. Popieramy podjęcie przez Sofię kwestii konkurencyjności i rozwoju jednolitego rynku, w tym eliminacji istniejących barier – powiedziała poseł Kloc. – Polska i Bułgaria prezentują zbliżone stanowisko wobec Pakietu Mobilności – dodała.

Przewodnicząca Kloc wspomniała również o bezpieczeństwie energetycznym UE, Wspólnej Polityce Rolnej oraz o zwiększeniu efektywności polityki migracyjnej, a także zaapelowała o wzmocnienie wpływu parlamentów narodowych. Poparła też dalsze rozszerzenie UE o Bałkany Zachodnie.

Izabela Kloc podkreśliła, że mimo niedoskonałości UE, Polsce zależy na sukcesie tej organizacji, a Polacy są jednym z najbardziej przychylnie nastawionych do integracji europejskiej społeczeństwem. – Kluczową kwestią pozostaje przywrócenie zaufania do wspólnoty. Punktem wyjściowym we wszystkich dyskusjach powinna być wola kompromisu. Zasada wolni z wolnymi, równi z równymi musi być respektowana, nie powinno być miejsca na kraje ważniejsze i mniej ważne – zaznaczyła po raz kolejny.

Na koniec poseł Kloc przedstawiła priorytetowe projekty infrastrukturalne, z punktu widzenia Polski: – To Centralny Port Komunikacyjny, korytarz drogowy Północ-Południe, Via Carpatia oraz kolej dużych prędkości. Chciałabym podkreślić, że nie są to tylko inwestycje krajowe, ale przede wszystkim inwestycje o charakterze paneuropejskim, które staną się wartością dodaną dla każdego obywatela Unii Europejskiej – nie tylko dla Polski i krajów Europy Środkowo-Wschodniej, ale także dla krajów bałtyckich: Finlandii, Estonii, Litwy i Łotwy, oraz krajów regionu Karpat – zakończyła przewodnicząca Kloc.

Powszechnie stosowany skrót COSAC pochodzi od pierwotnej nazwy w języku francuskim Conférence des Organes Specialisés dans les Affaires Communautaires (Konferencja Organów Wyspecjalizowanych w sprawach Wspólnotowych). Jest to forum współpracy i wymiany informacji, w szczególności na temat praktycznych aspektów parlamentarnej kontroli spraw unijnych, parlamentów narodowych państw członkowskich UE i Parlamentu Europejskiego, które powołano do życia w maju 1989 r. w Madrycie. COSAC spotyka się dwa razy do roku w państwie sprawującym prezydencję Rady UE.