„Polsce zależy na sukcesie Unii”. Pierwszy dzień konferencji szefów parlamentów UE w Tallinie z udziałem Marszałka Sejmu

24
Kwiecień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Przyszłość Unii Europejskiej to jeden z głównych tematów dwudniowej konferencji przewodniczących unijnych parlamentów w stolicy Estonii. W obradach biorą udział marszałkowie Sejmu i Senatu – Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski. Sejm reprezentował także Szef Kancelarii – Agnieszka Kaczmarska. 

Pierwszy dzień konferencji był debatą nad scenariuszami dla Unii. Dyskusja koncentrowała się wokół zagadnień bezpieczeństwa i obrony, gospodarki, rozwoju technologicznego i cyfrowego. Istotnym tematem był także Brexit. Przewodniczący dyskutowali o problematyce zaufania społeczeństw do UE i szczególnej roli parlamentów narodowych w komunikowaniu się z obywatelami. – Wspólnie musimy uczynić Unię sprawniejszą, by lepiej pracowała w interesie obywateli naszych krajów – powiedział podczas otwarcia konferencji Antonio Tajani. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego zaznaczył, że mieszkańcy Wspólnoty oczekują poprawy efektywności i lepszego wykonywania zadań przez Brukselę.

Marszałek Sejmu zabrał głos jako jeden z głównych mówców w debacie nad przyszłością Unii. – Polska dostrzega niedoskonałości i potrzebę reform UE. Zależy nam na jej sukcesie, bo dla nas bilans członkostwa jest korzystny – powiedział Marek Kuchciński. Marszałek zaznaczył przy tym, że projekt europejski musi być zakorzeniony w rzeczywistości politycznej państw członkowskich i nie może być oderwany od wspólnot, jakimi są demokracje narodowe. Zdaniem Marka Kuchcińskiego problemów Unii nie można rozwiązać w gronie elitarnych państw, a kluczem do sukcesu jest odnowa zaufania jej obywateli. Marszałek negatywnie ocenił projekty, w których proponuje się podział UE jak np. „Unia wielu prędkości”. – Zaufanie będzie rosło, gdy instytucje unijne będą równo traktowały wszystkie państwa członkowskie oraz działały ściśle w ramach przysługujących im kompetencji. A to oznacza, że musi być uszanowane prawo każdego państwa członkowskiego do przeprowadzania reform wewnętrznych w ramach jego kompetencji narodowych – powiedział Marek Kuchciński.

Podczas pierwszej sesji konferencji oprócz Marka Kuchcińskiego przemawiali Andrej Danko, przewodniczący Rady Narodowej Republiki Słowacji i François De Rugy, przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Republiki Francuskiej.