Polska popiera starania Macedonii o członkostwo w UE i NATO

13
Marzec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

– Moja wizyta jest wyrazem poparcia dla aspiracji Macedonii i państw Bałkanów Zachodnich w staraniach o członkostwo w Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckim – powiedział szef polskiej dyplomacji po poniedziałkowym spotkaniu z ministrem spraw zagranicznych Republiki Macedonii Nikolą Dimitrowem.

Szef polskiego MSZ zauważył, że jego pierwsza wizyta w Skopje przypada na początek roku, w którym obchodzimy 25-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy naszymi krajami. – Podzielamy historię, mamy wspólne interesy. Rozumiemy bardzo dobrze aspiracje Macedończyków, jeśli chodzi o członkostwo w Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckim – mówił Jacek Czaputowicz. Jednocześnie podkreślił zaangażowanie Polski w proces rozszerzenia UE o kraje Bałkanów Zachodnich. Ministrowie zgodzili się, że perspektywa integracji europejskiej regionu to jedyna droga do zapewnienia jego bezpieczeństwa i stabilnego rozwoju.

Ministrowie Czaputowicz i Dimitrow zainaugurowali również siódmą edycję „Konferencji Skopijskiej”. Doroczne spotkanie przedstawicieli instytucji państwowych służy dzieleniu się polskimi doświadczeniami z okresu przedakcesyjnego do UE oraz przyczynia się do wzmocnienia zdolności administracyjnych macedońskich instytucji i ich efektywności w adaptacji unijnych standardów. Strona polska zapewniła udział ekspertów w dziedzinach wskazanych przez macedońskich partnerów jako najbardziej istotne w perspektywie negocjacji z UE. W tym roku były to tematy związane z przedsiębiorstwami i polityką przemysłową, sądownictwem i prawami podstawowymi, sprawiedliwością, wolnością i bezpieczeństwem oraz współpracą regionalną.

Równolegle do 7. „Konferencji Skopijskiej” miał miejsce „okrągły stół” z udziałem przedstawicieli think-tanków. Spotkanie organizacji pozarządowych służyło pogłębieniu dyskusji i uwzględnieniu ich oczekiwań wobec procesu akcesyjnego.