Polsko-brytyjskie rozmowy dot. wyjścia Wielkiej Brytanii z UE oraz Pakietu Mobilności I

27
Lipiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Sprawy związane z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej oraz Pakiet Mobilności były poruszane podczas spotkania wiceministra infrastruktury Marka Chodkiewicza z podsekretarzem stanu ds. transportu drogowego Wielkiej Brytanii Jesse Normanem, które odbyło się w Warszawie.

– Z punktu widzenia Ministerstwa Infrastruktury obszarami, na które wpłynie Brexit, są lotnictwo oraz transport drogowy, szczególnie w wymiarze międzynarodowym. (…)  Zjednoczone Królestwo od wielu lat należy do dziesięciu najważniejszych partnerów handlowych Polski, a polskie firmy transportu drogowego mają istotny udział w realizacji tej wymiany handlowej – podkreślił wiceminister.

Chodkiewicz podziękował również za wsparcie Zjednoczonego Królestwa dla polskich postulatów w pracach nad projektami aktów prawnych dotyczących kwestii rynkowych i socjalnych pierwszej części Pakietu Mobilności. – Deklaruję gotowość do współpracy. Konieczne jest, abyśmy mówili jednym głosem w obronie liberalnych zasad jednolitego rynku. Musimy zdecydowanie przeciwstawić się protekcjonizmowi, nadmiernym regulacjom i nakładaniu nieuzasadnionych zobowiązań administracyjnych.  Takie działania wpłyną negatywnie na konkurencyjność naszych gospodarek i cen towarów płaconych przez naszych obywateli – stwierdził wiceminister.

„Pakiet Mobilności jest jednym z ważniejszych tematów omawianych obecnie na forum UE. Polska oraz państwa Like Minded (podobnie myślące) – m.in. Wielka Brytania, popierają rozwiązania zmierzające do polepszenia warunków pracy w sektorze transportu drogowego przy równoczesnym zachowaniu wolnej konkurencji w wykonywaniu międzynarodowych przewozów drogowych i konkurencyjności gospodarki UE. Przyjęcie niezbędnych rozwiązań na poziomie UE powinno stanowić kompromis pomiędzy poprawą warunków socjalnych pracowników oraz ekonomicznymi uwarunkowaniami wykonywania operacji transportowych i znoszenia zbędnych barier administracyjnych” – zaznaczył resort infrastruktury.