Polsko-mołdawskie konsultacje polityczne

05
Grudzień
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Realizacja postanowień Szczytu Partnerstwa Wschodniego i postęp procesu akcesyjnego Mołdawii były głównymi tematami rozmów wiceministrów spraw zagranicznych Polski Bartosza Cichockiego i Mołdawii Danieli Morari – poinformował MSZ.

„Podsekretarz stanu Bartosz Cichocki zapewnił swoją rozmówczynię o podtrzymaniu wsparcia dla Republiki Mołdawii co do jej europejskich aspiracji. Wiceszef polskiej dyplomacji wyraził przy tym nadzieję na intensyfikację reform, w tym realizacji zobowiązań wynikających z Umowy Stowarzyszeniowej między Unią Europejską a Republiką Mołdawii. Odnosząc się do relacji dwustronnych, rozmówcy wyrazili zadowolenie ze stanu wzajemnych stosunków i przedyskutowali możliwość przeprowadzenia kolejnego posiedzenia polsko-mołdawskiego forum integracji europejskiej” – napisało ministerstwo w komunikacie.

Bartosz Cichocki i Daniela Morari wzięli ponadto udział w międzynarodowej konferencji podsumowującej ostatni Szczyt Partnerstwa Wschodniego, współorganizowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Uczestnicy wydarzenia dokonali pierwszych ocen Szczytu Partnerstwa Wschodniego z perspektywy państw członkowskich oraz państw wschodniego sąsiedztwa. – Przyjęta deklaracja jest rozsądnym kompromisem na chwilę obecną, ale potrzebujemy bardziej ambitnych celów i Polska będzie kontynuować swoje wsparcie dla tej inicjatywy – powiedział wiceminister Bartosz Cichocki. – Priorytetem dla Polski są trzy obszary: rozwój szeroko rozumianych połączeń transportowych, działania na rzecz młodzieży oraz wsparcie dla zwiększenia odporności państw partnerskich – dodał wiceszef polskiej dyplomacji.