Polsko-nowozelandzkie konsultacje polityczne

20
Kwiecień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Tematem rozmów ministrów był dalszy rozwój stosunków dwustronnych, w tym planowane w najbliższym czasie wizyty na najwyższym szczeblu. Dyskutowano także o sprawach związanych z UE i bezpieczeństwie.

– Polska widzi wartość dodaną w utrzymywaniu bliskich stosunków z Nową Zelandią – państwem, z którym łączy nas wspólne spojrzenie na wiele spraw, pomimo znacznej odległości geograficznej – podkreślił wiceminister spraw zagranicznych Bartosz Cichocki, otwierając polsko-nowozelandzkie konsultacje polityczne w Warszawie. – Łączą nas kwestie historyczne, jak los polskich dzieci przyjętych po drugiej wojnie światowej przez Nową Zelandię, jak również poszanowanie dla prymatu prawa międzynarodowego i zaangażowanie w stabilizację świata –  dodał.

Stronę nowozelandzką reprezentował Jeff Langley, podsekretarz stanu ds. Australii, Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki w ministerstwie spraw zagranicznych i handlu Nowej Zelandii.

Ministrowie omówili kwestie związane z Unią Europejską, w tym perspektywy podpisania umowy o wolnym handlu (FTA) między UE a Nową Zelandią oraz sprawy o znaczeniu regionalnym i globalnym, m.in. sytuację bezpieczeństwa w Europie, a także w regionie Azji i Pacyfiku. Spotkanie było również okazją do przedstawienia priorytetów polskiej prezydencji w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w maju 2018 roku.

„Polska i Nowa Zelandia formalnie nawiązały stosunki dyplomatyczne 45 lat temu – w 1973 roku, jednak oba państwa utrzymywały kontakty już w latach trzydziestych XX wieku. W ostatnich latach polsko-nowozelandzkie kontakty polityczne nabrały nowej dynamiki. Ostatnie spotkanie na szczeblu wiceministrów spraw zagranicznych odbyło się w listopadzie 2017 roku” – przypomina MSZ.