Polsko-rumuńskie rozmowy o bezpieczeństwie

17
Styczeń
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

W spotkaniu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych uczestniczyli polscy i rumuńscy wiceministrowie spraw zagranicznych – Bartosz Cichocki i George Ciamba oraz obrony – Tomasz Szatkowski i Mircea Duşa.

– Polska i Rumunia, dynamicznie rozwijając własne zdolności obronne i zacieśniając wzajemne relacje, mają ambicje i potencjał, aby umacniać współpracę całego regionu – powiedział wiceminister spraw zagranicznych Bartosz Cichocki podczas polsko-rumuńskich konsultacji poświęconych sprawom bezpieczeństwa i obronności.

„Rozmowy dotyczyły współpracy w ramach NATO i przygotowań do lipcowego szczytu Sojuszu, Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE, a także inicjatyw podejmowanych na forum OBWE. Dokonano także oceny sytuacji bezpieczeństwa w sąsiedztwie Sojuszu, zwłaszcza na wschodzie w kontekście trwającego konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Szczególną uwagę poświęcono przygotowaniom do tegorocznych spotkań tzw. Formatu Bukareszteńskiego, formuły współpracy politycznej państw wschodniej flanki NATO, której współprzewodniczą Polska i Rumunia” – poinformowało MSZ.

Bartosz Cichocki zwrócił uwagę, że przyjacielskie relacje obu państw wynikają nie tylko z historycznych doświadczeń, ale również z podobnej oceny współczesnych zagrożeń i wizji współpracy na rzecz bezpieczeństwa w Europie. – Nasze strategiczne partnerstwo ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa Sojuszu na jego wschodniej flance i dla zrozumienia spraw regionalnych w Brukseli – stwierdził wiceszef polskiej dyplomacji. Jednocześnie zaznaczył, że na forach międzynarodowych Polska i Rumunia mówią jednym głosem.