Polsko-serbskie rozmowy w Warszawie

24
Październik
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Wspieramy Serbię w jej drodze ku akcesji do Unii Europejskiej – powiedział wiceminister Konrad Szymański w czasie spotkania z minister integracji europejskiej Serbii Jadranką Joksimović.

„Podczas rozmowy wiceszef MSZ podkreślił polskie poparcie dla procesu integracji z UE Serbii oraz całego regionu Bałkanów Zachodnich. Polska jest krajem, który nie tak dawno sam przechodził przez proces negocjacji ze Wspólnotą, a zdobytymi doświadczeniami dzieli się realizując wiele projektów skierowanych ku państwom Bałkanów Zachodnich. Obok Konferencji Belgradzkiej, flagowego przedsięwzięcia MSZ wspierającego Serbię, cyklicznie, dla urzędników z Bałkanów Zachodnich organizowana jest także Akademia Rozszerzenia, a niedawno, we współpracy z fundacją Krzyżowa i Ambasadą Niemiec, zainaugurowano projekt poświęcony pojednaniu, którego odbiorcami są studenci” – przypomina resort.

– Opowiadamy się za polityką otwartych drzwi, ponieważ to właściwa odpowiedź na potrzeby UE. Dlatego Polska nie ogranicza się do politycznego poparcia kandydatów, ale realizuje wiele projektów służących praktycznemu wymiarowi akcesji – mówił wiceminister Konrad Szymański. Natomiast minister Joksimović podziękowała za podejmowane przez Polskę działania i wyraziła chęć poszerzenia zakresu bilateralnej współpracy oraz utworzenia dodatkowych platform wymiany doświadczeń w zakresie integracji z Unią Europejską. W czasie spotkania ministrowie omówili także aktualny stan serbskich negocjacji z UE , a w kontekście Brexitu i obecnych wydarzeń w Europie rozmawiali o przyszłości Wspólnoty i kształcie integracji europejskiej.