Polsko-słowackie projekty infrastrukturalne

17
Lipiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Polska i Słowacja podpisały dwie umowy zacieśniające współpracę dwustronną: o miejscu połączenia drogi ekspresowej S19 z drogą ekspresową R4 w rejonie miejscowości Barwinek i Vyšný Komárnik (element Via Carpatia) oraz o budowie drogowego mostu granicznego przez potok Jeleśnia między miejscowościami Chyżne i Trstena na polsko-słowackiej granicy państwowej.

Umowy zostały podpisane podczas spotkania ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka z Arpadem Ersekiem, ministrem transportu i budownictwa Republiki Słowackiej na przejściu granicznym Barwinek- Vyšný Komárnik.

– Polska i Słowacja ściśle współpracują przy modernizacji infrastruktury wspólnych połączeń transgranicznych. Celem naszych działań jest utworzenie dogodnej i konkurencyjnej oferty przewozowej, zarówno w transporcie drogowym, jak i na kolei. Istotne znaczenie w tym procesie mają: korytarz Bałtyk – Adriatyk, szlak Via Carpatia oraz transgraniczne połączenia kolejowe przez Zwardoń, Muszynę i Łupków. Skupiamy się również na innych inwestycjach, o czym świadczą podpisane dziś umowy – powiedział Adamczyk.

Umowa o budowie mostu granicznego w ciągu drogi E77 między Chyżnem a Trsteną  pomoże usprawnić mobilność na jednym z najważniejszych przejść ze Słowacją. Nowy most zastąpi obecnie funkcjonujący, a jego ukończenie zaplanowano na 2021 r.

Obie delegacje rozmawiały o rozwoju połączeń drogowych i kolejowych. Adamczyk poinformował o postępie prac związanych z  polsko-słowackim połączeniem drogowym S1-D3, które stanowi część korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk. Ministrowie poruszyli również temat współpracy w ramach budowy szlaku Via Carpatia.

– Bez wątpienia naszym wspólnym sukcesem jest uwzględnienie korytarza Via Carpatia w projekcie aneksu do nowego rozporządzenia CEF (Connecting Europe Facility), zaprezentowanego przez Komisję Europejską. Niech będzie to dla nas także motywacja do intensyfikacji działań zmierzających do wpisania tego szlaku jako korytarza sieci bazowej TEN-T – stwierdził Adamczyk.