Polsko-szwedzkie konsultacje w Sztokholmie

15
Listopad
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Rozmowy ze szwedzką sekretarz stanu Anniką Söder dotyczyły m.in. współpracy w regionie bałtyckim, wschodniego sąsiedztwa UE, bezpieczeństwa europejskiego, w tym energetycznego. Wiele uwagi rozmówcy poświęcili zbliżającemu się szczytowi Partnerstwa Wschodniego.

– Ścisłej współpracy naszych państw w dużym stopniu zawdzięczamy ożywienie współpracy państw Partnerstwa Wschodniego z Unią Europejską – podkreślił w Sztokholmie Bartosz Cichocki podczas polsko-szwedzkich konsultacji wiceministrów spraw zagranicznych odpowiedzialnych za politykę bezpieczeństwa i politykę wschodnią.

W kontekście niestałego członkostwa obydwu krajów w Radzie Bezpieczeństwa ONZ (2-letnia kadencja Polski rozpoczyna się 1 stycznia 2018 r.) rozmówcy zadeklarowali gotowość ścisłej współpracy, zwłaszcza w sprawach dotyczących bezpieczeństwa naszego regionu.