Polsko – węgierskie rozmowy o nowym rozdaniu unijnych funduszy

29
Sierpień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Jerzy Kwieciński w Budapeszcie spotkał się z Sekretarzem Stanu ds. Europejskich w Kancelarii Premiera Republiki Węgier Szabolcem Takacsem oraz Ministrem ds. Innowacji i Technologii László Palkovicsem. Rozmowy dotyczyły propozycji podziału funduszy w ramach nowego budżetu UE oraz polityki spójności po 2020 roku.

-Negocjacje będą długie i żmudne. Polska, Węgry, Czechy i Słowacja mają wspólne interesy, bo Komisja Europejska chce ciąć fundusze na politykę spójności m.in. w tych czterech krajach. Nasza siła negocjacyjna wzrośnie, jeśli odpowiedzią na komisyjne „nożyce” będzie wyszehradzki „kamień”– powiedział  Jerzy Kwieciński przed wylotem na Węgry.

Szef resortu inwestycji i rozwoju podczas spotkań w Budapeszcie zauważył, że zgodnie z propozycją KE polityka spójności pozostaje jedną z najważniejszych polityk unijnych, ale nowy sposób podziału środków pomiędzy państwa jest nie satysfakcjonujący dla Polski.

 – Rozumiemy, że przed UE stoją nowe wyzwania, np. migracje czy bezrobocie w krajach południa. Dlatego proponowaliśmy podwyższenie składek do budżetu Wspólnoty. Komisja zdecydowała się jednak przyciąć fundusze na najważniejszą politykę proinwestycyjną w UE i przesunąć ich część na inne cele. Gdyby ten budżet przeszedł, oznaczałoby to mniej inwestycji. Trudno robić więcej za mniej– stwierdził Kwieciński. Jednocześnie zadeklarował, że Polska jest gotowa na kompromis w kwestii podziału środków z polityki spójności.