Porozumienie między resortami środowiska Polski i Wietnamu

29
Listopad
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Minister środowiska towarzyszył prezydentowi podczas wizyty w Wietnamie, który staje się dla Polski strategicznym partnerem gospodarczym w Azji Południowo-Wschodniej. Podpisane w Hanoi memorandum zakłada współpracę polsko-wietnamską w dziedzinie zasobów naturalnych i środowiska.

Podczas delegacji w Hanoi, w stolicy Wietnamu, Jan Szyszko oraz Tran Hong Ha, minister środowiska Wietnamu, podpisali porozumienie między resortami środowiska obu krajów. Memorandum zakłada współpracę polsko-wietnamską w dziedzinie zasobów naturalnych i środowiska. Szczególny nacisk został położony  na dostawę nowoczesnych technologii użytkowanych w gospodarce wodnej, mających na celu poprawę jakości wody. – Polska jest gotowa na dostarczenie innowacyjnych technologii sprzyjających ochronie środowiska, w tym transferu zielonych technologii, zwłaszcza skierowanych na działania łagodzenia zmian klimatu i poprawę jakości wody – powiedział minister środowiska.

Mając na uwadze intensywny rozwój gospodarczy Wietnamu i wiążące się z tym zagrożenia dla klimatu i środowiska naturalnego, Szyszko zaoferował wymianę doświadczeń w tym obszarze. – Polska jest światowym liderem m.in. pod względem  realizacji polityki klimatycznej. Chcemy dawać dobry przykład dla takich państw jak Wietnam, a jednocześnie służyć im naszą pomocą oraz dostępem do nowatorskich rozwiązań technologicznych – mówił. Minister przypomniał również, że Polska w przyszłym roku będzie organizatorem szczytu klimatycznego ONZ COP24, a Wietnam z pewnością będzie odgrywał podczas tego wydarzenie ważną rolę jako czołowe państwo regionu. – W przyszłym roku w Katowicach odbędzie się 24. Konferencja ONZ w sprawie zmian klimatu (COP24). Podczas  tego szczytu będziemy chcieli przyjąć mapę drogową, która pomoże wszystkim uczestnikom w realizacji Porozumienia paryskiego. Liczymy na wsparcie Wietnamu w osiągnięciu celów, które zakłada wspomniane Porozumienie – powiedział Szyszko.