Posiedzenia komisji sejmowych, przesłuchanie przed komisją śledczą, konferencje tematyczne, spotkanie ROP. Bilans prac Sejmu 15 – 19 października

19
Październik
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

W mijającym tygodniu odbyło się siedem posiedzeń komisji sejmowych. Pracowały m.in. komisje: Finansów Publicznych, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ds. Służb Specjalnych, a także śledcza ds. wyłudzeń VAT.

Komisja Finansów Publicznych na jednym z posiedzeń rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości. Nowe rozwiązania mają na celu zwiększenie możliwości i atrakcyjności w inwestowaniu oraz podejmowaniu działalności w sektorze rynku nieruchomości mieszkalnych na wynajem, a także zwiększenie zaangażowania kapitału krajowego na tym rynku.

Posłowie z Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi pracowali m.in. nad rządową propozycją zmian zmierzającą do wprowadzenia ułatwień w sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji.

Przed komisją śledczą ds. wyłudzeń VAT zeznania złożył były minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ćwiąkalski. Był on drugim świadkiem przesłuchiwanym przez komisję.

W Sejmie odbyły się również dwie konferencje tematyczne. W trakcie spotkania poświęconemu „Zrównoważonemu rozwoju społeczno-gospodarczemu jednostek samorządu terytorialnego” omówione zostały kwestie dotyczące rozwoju samorządów i miast w Polsce. Ponadto najlepsze gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie oraz miasta na prawach powiatu otrzymały statuetki i dyplomy.

Konferencja pt. „Fazy rozwoju rodziny a polityka społeczna” została zorganizowana z inicjatywy poseł Józefiny Hrynkiewicz, przewodniczącej Rządowej Rady Ludnościowej. Organizatorzy spotkania zajęli się diagnozą stanu i potrzeb polskich rodzin na kolejnych etapach rozwoju, a także zaproponowali narzędzia, które mają przyczynić się do poprawy sytuacji polskiej rodziny.

Swoje posiedzenie miała również Rada Ochrony Pracy, która zajęła się m.in. projektem budżetu Państwowej Inspekcji Pracy na 2019 rok.